Om dette arrangement

Tid
18:30 - 21:00
Pris
30 kr.
Target
For voksne
Litteratur

Dansk naturlyrik og østlig te-ceremoni

20.10.22
Under indflydelse af kvalitetsteer fra Østen og Herfølges smukke biblioteksrum lader vi sjælen fare på vandring ud i den kosmiske danske natur i selskab med digtere som Thøger Larsen og Frank Jæger.

Der vil blive serveret te af tre omgange med tilhørende oplæsning og fri samtale.

Dufte og blid musik vil hjælpe os til at åbne sanserne.

Arrangementet foregår siddende på gulvpuder, og kulturformidler Suzan Borglind guider os gennem aftenen.

Naturpoesi

Det er i lyrikken, at vi finder de mest betydningsmættede fremstillinger af den natur, som vi mennesker er en del af.
Sansninger, iagttagelser og følelser oplevet i den ydre natur spejler den indre.


Thøger Larsen

Thøger Larsen (1875-1928) var husmandssøn fra Tørring ved Lemvig og blev redaktør af Lemvig Folkeblad. I det omfang arbejdet tillod det, digtede og studerede han - studier, der omfattede så forskellige felter som astronomi, matematik, sprogvidenskab, sagnforskning og psykologi.

Han udgav sin første digtsamling i 1895, men det er den efterfølgende Jord fra 1904, der står som hans gennembrud.  I alt udgav han ti digtsamlinger, to novellesamlinger og en række artikler.

Naturen omkring Limfjorden danner baggrund for Thøger Larsens lyrik - iblandet en folkelig realisme.  Mest kendt er han for sangene: Danmark, nu blunder den lyse nat og Du danske sommer, jeg elsker dig og for værkerne: Dagene, Det fjerne, Bakker og bølger og Søndengalm.


Frank Jæger

Frank Jæger (1926-1977) blev født på Frederiksberg og var forfatter og bibliotekar. Han blev med sin debut Dydige digte i 1948, kaldt ”den lyse digter”, som besang naturen og kvinden og insisterede på det mirakuløse i livet. I efterkrigstidens mørke lyste han op som en livsglad og vital digter med digte om livsudfoldelse og sanselighed. 

Frank Jægers enkle, muntre og musikalske behandling af klassiske lyriske motiver som naturens omskiftelighed, kærligheden og erotikken var dog kun et element i et forfatterskab, der i tiltagende grad var kendetegnet ved mere dystre klange med ensomhed, fortabelse og forgængelighed som centrale tematikker.
 

Tags

Materialer