Program for Billedstrøm Konference 2022

Billedstrøm Konferencen er for dig, der arbejder med børn i alderen 3-6 år.

Temaet for årets konference er at "gå med barnet". Her kan du læse om oplægsholderne, som ud fra hver deres perspektiv folder emnet ud.

 

Fredag d. 23. sep. 2022 Kl. 8:45-15:30
Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge

Køb Konference-billet

 

Konferencier

Mattias Hundebøll – musiker, podcastvært og børnebogsforfatter

Mattias Hundebøll er konferencier for årets Billedstrøm Konference. Han byder velkommen, guider og følger op på alle guldkornene – så vi er i sikre hænder gennem hele dagen.

Til Billedstrøm vil Mattias bruge sin erfaring som meningsdanner og familiemenneske til at omfavne årets tema. Han har selv taget fat i faderrollen med en kærlig, men bestemt tone i podcasten Fårking Far. Endvidere debuterede Mattias som børnebogsforfatter i november 2019 med ”En Løve i zebra klæder - rim og remser”.

Midt i corona-krisen offentliggjorde Mattias ’Konfetti Fabrikken’ - et podcast univers for børn 2 -10 år, som seriøst, sjovt lærings- og underholdnings univers, der kan få danske børns fantasi sat i spil.

Keynote

Kim Boeskov – forsker og ansvarlig for vidensopsamling i Grib Engagementet

Kim Boeskov er adjunkt ved Rytmisk Musikkonservatorium og ekstern lektor ved Aarhus Universitet og forsker i kunstpædagogik.

Som ansvarlig for vidensopsamlingen i Kulturministeriets nationale udviklingsprojekt Grib Engagementet har Kim privilegeret adgang til de erfaringer og indsigter, der lige nu skabes i tværfaglige projekter rundt omkring i landet, der arbejder med at styrke børn og unges deltagelse i kunstneriske aktiviteter.

Med temaet ”at gå med barnet” skriver Billedstrøm sig ind i en større bevægelse i kulturfeltet, hvor fokus er på barnets perspektiv, og hvor der tages udgangspunkt i barnets ideer, motivation og lyst, når børn og voksne er sammen om kunst og kultur.

Men hvilke tanker og visioner ligger bag det stigende fokus på deltagelse og samskabelse i kunst- og kulturaktiviteter for børn og unge? I oplægget opridses nogle af de centrale elementer, der understøtter denne bevægelse, og gennem eksempler fra igangværende tværfaglige udviklingsprojekter undersøges muligheder og udfordringer, når pædagoger, kunstnere og kulturinstitutioner forsøger ”at gå med barnet”.

Keynote

Nana Agnete Flarup Hansen - Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Nana er formidlingsudvikler hos Kreativitarium på Kunsten i Aalborg. Kreativitarium er et formidlingstilbud til børn, hvor skaberkraften og kunsten sættes fri på en sjov og sanselig måde.

Her arbejdes med Visual Thinking Strategies (VTS), som er en samtalemetode til at facilitere børnenes samtale. I en VTS-dialog kan børn og voksne, ud fra samme kunstværk, tale om både sommerfugles humør og rumvæseners hud.

Nana fortæller om Kunstens erfaringer med VTS, hvordan den kan bruges til konfliktløsning og til at øge børns selvtillid og ejerskab. Hun fokuserer også på tankerne bag metoden, og hvordan I selv kan bruge VTS hos jer.Best case

Kristian Nordentoft – animationsinstruktør og kunstner

Kristian Nordentoft er animationsinstruktør og fortæller selv, at ”jeg er ikke veluddannet, jeg er ikke velargumenteret, jeg er ikke akademisk. Jeg styrer projekter med min intuition”.

Kristian vil på konferencen tage udgangspunkt i sit tidligere projekt ”børnenes fantastiske fortællinger”. I dette projekt kom børnenes hylende morsomme, underlige og fantasifulde fortællinger til live igennem se illustrerede film. Han vil fortælle om den proces det har været at arbejde sammen med børnene og lade deres historier og fantasi bestemme retningen. Vi vil se eksempler på fortællinger, og hvordan man kan arbejde med at visualisere disse.

Hvad gør man som voksen fx hvis børnenes fortællingerne pludseligt tager uventede drejninger? Eller hvis børnenes fantasi kan skabe etiske spørgsmål? Vi snakker om hvor langt man egentligt kan gå med barnet!

 

 

Showcase

Helle Witte og kulturformidlere ved KøgeBibliotekerne

Helle Witte er udøvende kunstner, og har i år kørt Billedstrøms huskunstforløb med fire lokale dagtilbud.

Helle og KøgeBibliotekerne vil tage jer med på en lille tur i Teaterbygningen, hvor de showcaser og fortæller om de aktiviteter, som er afviklet til Billedstrøm 2022. Her deltager cirka 1.000 børn i alderen fra 3-6 år i forskelligartede kunstneriske oplevelser med fokus på temaet ”KROPPEN”.

Der vises eksempler på børnenes kreationer, hvordan de er gået til aktiviteterne, og hvordan der er blevet arbejdet med at ’gå med barnet’ i planlægningen af aktiviteterne. Hvordan har børnene taget imod en udstilling på baggrund af en virtuel digital skulptur? Og hvad kom der frem i udforskningen af den visuelle fortælling om drengen Bello, som bruger kørestol?

Workshop

Frederik Zeuthen – Playful Learning ambassadør & medlem af den danske legetænketank

Frederik er lektor på pædagoguddannelsen, Professionshøjskolen Absalon. Derudover er han oplægsholder på Billedstrøm Konferencen i kraft af sin rolle som ambassadør for Playful Learning, deltager i ’Leg for Dig’, agent for LegeKunst og medlem af den danske legetænketank.

Frederik Zeuthen betragter leg som en måde at være til stede i verden på og mennesket som et legende væsen, og han insisterer på, at både børn og voksne skal have lov til at lege bare for at lege.

Frederik faciliterer en workshop på konferencen, hvor deltagerne selv skal bruge hænder og hoveder i leg og blive udfordret på deres evner til at give efter for legens univers.

Køb Konference-billet

Se mere om Billedstrøm 2022