Program for Billedstrøm Konference 2021

Vil du blive klogere på, hvordan mødet med kunst, kultur og visuelle fortællinger får børn til at reflektere over hverdagen på nye måder, og måske endda bidrager til at styrke børns relationsdannelse, sprog og fællesskaber? Og hvordan skaber man de bedste forudsætninger herfor formidlingsmæssigt og pædagogisk? På konferencen får du ny teoretisk viden, erfaringer fra forskellige formidlingspraksisser og fingrene i den faglige bolledej!


Praktisk info & billet

Hvornår: Konference afholdes tirsdag d. 28. sep. 2021
Hvor: Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge

 

Program
 

8:45-9:20    Tjek ind og morgenmad

9:20- 9:30    Velkommen ved moderator Sophie Fuglesang

9:30    SKÅLTALE: Børn, visuelle fortællinger og fællesskaber
Niels Lindberg maler med den brede pensel og præsenterer sine personlige tanker om, hvorfor børn bør møde kunst, kultur og andre visuelle fortællinger – og hvorfor han synes, at det møde er vigtigt for relationsdannelse, fællesskaber og kreativitet hos de 3.-6. årige. Niels tager afsæt i sin rolle som redaktør for DR Ramasjang og vil også pege på, hvad der skal til, hvis man skal fange børnenes opmærksom på en inspirerende måde - og hvad skal man overhovedet ikke gøre. 

Niels Lindberg er redaktør for Ramasjang og Minisjang, DR’s programmer for de d. 3.-6. årige.

10:00-11:00 FORSKNINGEN: Børnekultur og fællesskabet i et historisk perspektiv
Beth Juncker giver det historiske blik på børnekulturen og dens funktion fra 1945 til nu. Her kommer hun bl.a. ind på følgende spørgsmål: Spiller kunsten og kulturen en særlig rolle i at skabe, definere og forandre fællesskaber, og har denne rolle ændret sig over tid? Hvilken rolle spiller formidleren af børnekultur i dag og er der nogle universelle formidlingskompetencer, som man bør have – hvad end man er pædagog, kunstformidler, bibliotekar eller en helt fjerde type børnekulturformidler? 

Beth Juncker er professor emerita ved Københavns Universitet. Institut for Kommunikation. Seneste udgivelse er Børnekultur I Danmark 1945-2020 med bl.a. Beth Juncker som redaktør og forfatter.

11:00-11:15    Pause

11:15-11:45    FORMIDLINGEN: Al magt til børnene, Nationalmuseets børnestrategi
Nationalmuseet har skruet op for deres satsning på børn. Med et stort bidrag fra Nordea Fonden har de r fra 2018 udviklet en mere målrettet formidling til børn. Ambitionen er at museet skal være mere levende, så børnene oplever, at historien vil dem noget! Et famøst produkt er Kedsomhedsknappen, men det er meget andre end det – det er fortællinger, leg, medinddragelse og meget mere.

Programchef ved Nationalmuseet Inga Paulsen Albertsen præsenterer - med særligt fokus på de 3-6 årige og deres voksne - tankerne og ambitioner bag Nationalmuseets børnesatsning, og hvordan museet konkret udvikler nye tiltag udvikle aktiviteter, der giver barnet en helt særlig status, så oplevelsen er på børnenes præmisser.

11:45-12:45    Frokost og netværk 

12:45-13:45    WORKSHOP: Fortællingens kraft – samspillet med fiktion og fakta 
De gode fortællinger hører til blandt museernes allerstørste attraktioner - og det vrimler med dem! Men hvordan finder vi frem til de bedste, og hvordan omformer vi dem til formidling, der sætter et aftryk i børnene? Workshoppen tager afsæt i Nationalmuseets nyeste erfaringer med børnerundvisningen ”Fortællinger fra graven” og inspirerer til, hvad du kan gøre i egen praksis.

Workshopinstruktører: 
Johanne Steenstrup, oplevelses – og læringsdesigner, museumsinspektør, Nationalmuseet.
Andreas Tolstrup, oplevelses – og læringsdesigner, Museumsinspektør, Nationalmuseet.

13:45    KUNSTEN: Bank & Rau og fællesskabet i en kunstnerisk praksis
Hvad kan kunsten gøre for fællesskabet? Og hvorfor er det relevant i arbejdet med børn og kultur? Bank/Rau præsenterer deres arbejde og sin kunstneriske praksis med særligt fokus på deres børneinddragende aktiviteter. Bank/Rau vil bl.a. vise, hvordan kunst helt konkret kan skabe rum for ”fællesskaber” og præsentere, hvad det er der gøre fællesskabet så vigtigt for dem som kunstnere.

Bank & Rau er en kunstgruppe bestående af Lone Bank og Tanja Rau. De har arbejdet sammen siden 1999 og har i den periode arbejdet med fællesskabet på forskellig vis - noget som de kalder en ”underlig størrelse”

14:15    Pause

14:35-15:30    FORMIDLINGEN: Fællesskabet som drivkraft 
Copenhagen Contemporary (CC) har Fællesskab som deres pejlemærke. Det gennemsyrer hele deres organisation - fra måden, de er organisation på, til den måde, de tænker udstillinger og formidler på. Formidlingschef Annette Skov præsenter CC’s idéer om fællesskab og dets betydning for fx værtskab, kurateringspraksis, tilgængelighed, involvering og det at være til stede som CC uden for CC. I sin præsentation vil Annette Skov også udfolde tanker dialogorienteret formidling af kunst til små børn (ca. 3-6. årige) og deres voksne. 

Copenhagen Contemporary er et internationalt kunstcenter, der viser installationskunst skabt af samtidskunstnere og nye talenter.

15:30    Opsamling: Indsigter fra dagen
Moderator Sophie Fuglesang samler op på dagen