Som låner hos KøgeBibliotekerne har du fri adgang til en række digitale tjenester som e-bøger, lydbøger, magasiner, temasider og film.

​De fleste tjenester kan du bruge hjemmefra. Nogle af dem har du kun adgang til, hvis du bor i Køge Kommune og er oprettet som låner på et af bibliotekerne i kommunen.