Ancestry

Adgang
Kun adgang på biblioteket
Søg efter dine forfædre i amerikanske folketællinger, immigrationslister, passagerlister og lignende dokumenter.

Ancestry er en genealogisk database målrettet biblioteksbrugere med ca. 5 milliarder navne i mere end 4000 samlinger/databaser. Omfatter oplysninger fra amerikanske folketællinger, militære kilder, retslige dokumenter, kirkebøger, immigrationslister, passagerlister m.m. samt lignende kilder fra England og enkelte andre europæiske lande.