Borger.dk

Adgang
Fri adgang
Kom i kontakt med det offentlige. Her kan du blandt andet beregne økonomiske tilskud og vælge læge.

Borger.dk giver dig fakta om danske kommuner, ejendomsvurderinger, mulighed for at beregne SU, boligstøtte, pension og efterløn.

Her er genveje til kommunale selvbetjeningsløsninger, og det er også her, at du finder blanketter til boligstøtte, flytning med mere.