Forbrug.dk

Adgang
Fri adgang
Få overblik over dine rettigheder som forbruger og gode råd om forbrug af varer og tjenesteydelser.

Forbrug.dk er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. Her kan du blandt andet finde aktuelle nyheder, vejledninger, gode råd og afgørelser fra Forbrugerklagenævnet.