Ingeniørernes Danmarkshistorie

Adgang
Adgang hjemmefra
Få direkte adgang til over 100 års teknologihistorie.

I denne database kan du søge og læse i 10 danske ingeniørtidsskrifter fra perioden 1892-2005.

De mange sider henvender sig til alle med interesse for nyere danmarkshistorie. Foruden faghistorikere og journalister vil fx også studerende på de teknisk naturvidenskabelige uddannelser, gymnasier, HTX og højskolerne kunne bruge de mange værdifulde informationer, der ligeledes har interesse for fx slægtsforskere og firmahistorikere.

Det enestående materiale giver også oplysninger om de fleste større infrastrukturprojekter såsom broer, havne, skibe, jernbaner, elværker, veje, kloakanlæg, kanaler, landvindinger, fabriksanlæg og kulturbygninger – i de tidligere årgange ofte med gengivelse af de originale konstruktionstegninger.

 

De vigtigste publikationer i Ingeniørernes Danmarskhistorie er

  • Ingeniøren (det oprindelige), 1892–1966
  • Tidsskrift for Ingeniør- & Bygningsvæsen, 1906–1975
  • Ingeniørens Ugeblad, 1957-1975
  • Ingeniøren (det nuværende ), 1975-2005

 

Alle kan frit søge i artiklerne.