Stumfilm.dk

Adgang
Fri adgang
Se gamle danske stumfilm

Stumfilm.dk har over 400 bevarede titler fra perioden 1897-1928 og flere kommer til at se dagens lys efter mange år i arkivets gemmer.

På sitet kan du streame filmene, læse filmhistorier og bl.a. se plakater, fotografier og tematekster.

Med tiden kommer der også manuskripter og anmeldelser.

Det er gratis at bruge stumfilm.dk, og du behøver ikke login.

 

Tags