Børn har rettigheder

22.10.14
Børn har ret til at mene noget og til at blive hørt. Og til at have et godt og trygt liv med mad, skole, oplevelser, information – og søde voksne.

Det står der alt om i Konventionen om Barnets Rettigheder. Eller: FN’s Børnekonvention, som den ofte kaldes.
Dén slags tekster kan være svære at læse, fordi de er skrevet for de voksne, som skal passe på børnene.

Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børn og unges rettigheder. Det er Børnerådets opgave at tale børns sag og sætte aktuelle spørgsmål om børn og unges liv til debat. Og det sker altid med udgangspunkt i Børnekonventionen.
http://www.boerneraadet.dk/ er der derfor en kort gennemgang af konventionens indhold – og man kan læse om rådets arbejde og undersøgelser i øvrigt. Lige nu f.eks. om voksnes manglende viden om sikker netadfærd.

I bogen Mit liv – min verden fokuseres på Overlevelse, Udvikling, Beskyttelse og Deltagelse. Gennem fortællinger om forskellige børn over hele kloden bliver man klog på, hvor vigtigt det er, at disse rettigheder overholdes. Børnenes håb og ønsker for fremtiden vises i tekst og flotte billeder.

I Børn har ret – til at kende deres rettigheder fokuseres på, hvad man selv – og de voksne - kan gøre. F.eks. hvis børn ikke trives eller ligefrem mishandles. Eller hvis de kommer ud i kriminalitet eller andre situationer, hvor det er godt at kende sine rettigheder.
Bagest i bogen er oversigter over hvor man kan henvende sig: ”Hvis du får brug for hjælp!”.

Via BørneTelefonen kan man, gratis og anonymt, ringe/sms’e/chatte/skrive med en voksen. Det er ikke altid, ens forældre skal vide det hele….

Materialer