Børns læsevaner i 2017

26.09.17
Ny stor læseundersøgelse fra Tænketanken ”Fremtidens biblioteker” viser tydeligt, at jo mere tid online desto mindre tid til fritidslæsningen.

Her er det især pigernes vaner som har ændret sig markant fra 2010 til i dag 2017.  

Når børn læser viser det sig at deres inspiration kommer fra film, venner og deres mor og ikke fra lærere, bibliotekarer eller andre litteraturformidlere. 

Undersøgelsen viser at 29 % af børnene stort set aldrig benytter biblioteket, mens de resterende 71 % benytter biblioteket mindst 1 gang om året. Børnene holder af at læse serier og det skyldes overvejende, at de kan lide at følge de samme personer over længere tid.  Fantasy og humor, eventyr og Fakta bøger (faglitteratur) er ligeledes populære blandt børnene.

De online tjenester som børnene dagligt bruger mellem 1-3 timer på, er tjenester som Youtube og Google, som har et internationalt præg og er meget visuelle.  Det giver en god forståelse for, at den fysiske bog kan have svære vilkår.

Men her kan man som forældre gøre en aktiv indsats for at fremme læsningen allerede fra børnene er små ved at:

  • Læse godnathistorie
  • Tage børnene med på biblioteket
  • Have bøger i hjemmet
  • Lade børnene være med til at bestemme hvad der skal læses
  • Være opmærksom på at tale med børnene om deres dagligdag

 

Hvis du har lyst til at læse videre kan det opsummeres at undersøgelsen er inddelt i 5 hovedkapitler:

 

1. Læselyst og motivation: Hvad synes børn om at læse? Hvorfor læser de og hvorfor ikke?

2. Børns læsevaner 1: Hvor ofte og med hvem læses der?

3. Børns læsevaner 2: Hvad læser børn?

4. Brug af biblioteker: Hvor ofte bruger og hvor- for kommer børn på biblioteket i og uden for skolen?

5. Børns medievaner: Brug af andre medier i forhold til bogen.

Hele rapporten kan findes her:

http://www.fremtidensbiblioteker.dk/greb-til-lselyst-2

Materialer