Højtlæsning

09.04.18
At læse bøger sammen med barnet er noget af det bedste, du kan gøre for at udvikle dets sprog.

Her lytter barnet til det, du fortæller, mens det kigger på billederne og selv skaber mening i historien. Barnet kan spejle sig i personerne og det, de gør, tænker og føler. Højtlæsning styrker også barnets fantasi og koncentration.

Et barn, der hører mange historier, får lyst til at høre endnu flere historier. Det vil blive styrket i selv at kunne byde ind og tale om historiens handling undervejs. Højtlæsning, hvor I snakker om ord og billeder, giver barnet mulighed for selv at øve dialog, lære nye ord og dele sin oplevelse af historien med dig. Du kender desuden barnet godt, hvilket giver en fantastisk mulighed for at koble indholdet i både billeder og tekst til barnets hverdag.

• Lad barnet være med til at vælge bøger, fx bøger om noget I har oplevet eller noget, om det barnet er interesseret i.

• Kig på forsiden. Snak om, hvad bogen mon handler om? På den måde får barnet en ramme om historien og lettere ved at forstå nye ord og sammenhænge.

• Peg på billederne og tal om billederne, handlingen og nye ord. Spørg med ”hvorfor” og ”hvordan”, så barnet får talt i sætninger frem for ja/nej. Giv barnet tid til at svare. Ret ikke barnet, hvis det siger et ord forkert, men gentag det rigtige ord i en sætning.

• Hvis du har et andet modersmål end dansk, så læs gerne højt på dit eget sprog. På biblioteket kan du låne børnebøger på forskellige sprog.

Materialer