Kultur & Sundhed i Børnehøjde

03.06.21
Vi befinder os i en utryg tid, midt i en global pandemi hvor store forandringer præger vores vante hverdag. Børnene mærker mere end vi voksne tror! De er sansende og intuitive væsner, forandringer af enhver art, vil afspejle sig i børnenes trivsel, uanset om de forstår situationen eller ej.

#ENSOMHED#
#BANGE, MØRKERÆD, ANGST, FRYGT # 
#BEKYMRING#
#UVENNER, KONFLIKTER#
#SKILSMISSE#
#SELVTILLID, SELVVÆRD#
#VENSKAB#
#VREDE# 
#DRILLERI, MOBNING#
#SORG#

Mange børnefamilier oplever en krise eller en svær tid, frembragt af forskellige årsager. Børnene kan ændre deres livssyn i deres udvikling, verden bliver ”større” og ofte mere utryg, når de bliver ældre og begynder at forstå flere af livets facetter. Når de starter i institution, i skole m.m. møder de nye udfordringer, der ikke altid er så lette at få sat ord på. Det kan være at de bliver drillet, at de føler sig ensomme eller udenfor, at de bekymrer sig eller er bange.

Vi har valgt at betegne de påvirkninger der vedrører børnenes mentale trivsel for: de følsomme og svære emner. Aspekter i et børneliv, som det ofte kan være svært at tale om.
Børnelitteraturen giver os et rum, hvor vi kan sætte ord på det der er vanskeligst. De følsomme og svære emner,  bliver nænsomt behandlet i børnehøjde, det er lettere for et barn at tale om sine problemer, når det kan spejle sig i en historie der netop handler om barnets dilemma.

Vi har samlet en masse gode børnebøger i de 10 ovenstående temaer. Det er bøger der bevæger èn, bøger der kommer tæt på og ofte på en tankevækkende måde.