Z som i zebra

Støt op om dit barns sprog i hverdagen

30.05.17
Den vigtigste periode i barnets sproglige udvikling er i perioden fra de er 0 til 6 år.

Som forældre eller familie kan I tage aktivt og bevidst del i at støtte barnet med sproget.
I kan bringe sproget tæt på jeres hverdag dvs. at I kan tale om alt det I laver sammen fx dækker bord, handler, skærer agurk etc. I kan snakke med barnet om hvad det er I gør når I er sammen med barnet fx Nu lyner jeg din jakke, vil du have mælk? etc.
I kan tage en tur ud i naturen eller byen og tale om alle de ting I møder på vejen fx blomster, skilte, dyr etc.

I kan også bruge bøger som indgang til at støtte barnet sprogligt. I kan læse højt fra en god billedbog, I kan tale om billederne, tale om fortællingen eller bare nyde det at sidde sammen under højlæsningen.

I kan tale ud fra en billedbog uden at bruge teksten, I kan fortælle en hjemmebrygget historie eller kigge i et fotoalbum. Børn der møder mange ord, lærer mange ord.

Netop med afsæt i børns hverdag og hjemmemiljø er børneafdelingen på KøgeBibliotekerne i gang med projektet ”Familiesprog – for de 3-5- årige” som foregår i samarbejde med Stevns- og Gentofte bibliotekerne og er støttet af Kulturstyrelsen. Med vægt på leg og meddeltagelse og i samarbejde med familier, sætter projektet fokus på at udvikle en række anbefalinger og værktøjer der støtter op om børns sprog i dagligdagen.

For øjeblikket er vi midt i et forløb i samarbejde med familier fra Køge, hvor vi forsøger at finde frem til gode, enkle og virksomme metoder til at støtte op om børnenes sprog på hjemmefronten.

Materialer