Ny Faktalink-artikel om coronavirus

Artiklen er for store børn og unge og fortæller om coronavirus. Du kan læse om baggrund, udbredelse, forebyggelse og fremtidsudsigter. Du kan også finde kilder til videre læsning, hvis du vil vide endnu mere. Faktalink er perfekt til emnearbejde i skolen, men artiklerne kan også bruges til fritidslæsning.

Faktalink er en samling af elektroniske artikler om aktuelle og samfundsrelevante emner, som har bred interesse. Her kan du læse artikler om alt fra sport, kultur, historie og politik til IT, trends, medier og meget mere. De er gode til at give dig et hurtigt overblik over et emne. Du kan også finde links til videre læsning og henvisninger til blandt andet bøger, artikler, radio- og tv-indslag, så de er gode til både opgaveskrivning og almen orientering.

Faktalink

Artiklerne i Faktalink er bygget op efter en fast struktur og består af flere lag. Alle artikler begynder med en introduktion til emnet for derefter at gå dybere ned i stoffet. Ofte bliver artiklen indledt med en historisk vinkel.

Emnerne bliver belyst ud fra en faglig, analyserende og alsidig vinkel, som også lægger op til debat og perspektivering. Alle artikler bliver afrundet med omfattende henvisninger til andre kilder og links, hvor du kan læse mere om emnet.

Du kan logge ind med dit bibliotekslogin og læse artikler på Faktalink.

Af Anonym (ikke efterprøvet)
05.03.20
Tags