Folketingssalen set fra tilhørerpladserne midt for. Fotograf Christoffer Regild.
Folketingssalen set fra tilhørerpladserne midt for. Fotograf Christoffer Regild.

Bliv klædt på til demokratiets fest

30.04.19
Folketingsvalget står for døren. Vi skal vælge de politikere, som skal styre landet de kommende år.

Valgkreds, forholdstalsvalg, spærregrænse… det er ikke altid let at hitte ud af alt det tekniske ved et folketingsvalg!

Derfor forsøger vi her at forklare nogle af de mest centrale begreber, som du sikkert vil støde på.

 

Hvorfor kommer valget nu?

Der står i Grundloven, at folketingsvalg skal finde sted senest hvert fjerde år. Valget skal derfor senest foregå den 17. juni 2019. Statsministeren kan til enhver tid udskrive folketingsvalg.  

Folketingsvalgloven regulerer valgets rammer. Der er ingen regler for, hvor lang tid, der går, fra udskrivelse til valgdag. Af praktiske grunde går der dog mindst 20-21 dage. 

Der bliver valgt 175 folketingsmedlemmer i Danmark, to på Færøerne og to i Grønland. I alt har Folketinget 179 medlemmer.

 

Hvem kan stemme?

Du kan stemme, hvis du

  • er fyldt 18 år
  • er dansk statsborger
  • har fast bopæl i Danmark, Grønland eller på Færøerne
  • ikke er under værgemål, hvor du er frataget muligheden for at gøre noget juridisk bindende

 

Hvad er en valg- og en opstillingskreds?

Danmark er opdelt i ti storkredse, som hver er tildelt et antal mandater – altså pladser i Folketinget. 

Storkredsene er opdelt i 92 opstillingskredse. Kandidaterne kan stille op i flere opstillingskredse, hvor man altså kan stemme på dem. Det skal dog være i den samme storkreds.

Hver storkreds har et antal kredsmandater og tillægsmandater. 

 

Hvad er forholdstalsvalg?

I Danmark har vi forholdstalsvalg. Det betyder, at mandaterne i Folketinget skal svare så præcist som muligt til stemmerne ved folketingsvalget. 

Det adskiller sig fra for eksempel Storbritannien, hvor partiet med flest stemmer får alle mandater i kredsen. 

 

Hvad er spærrereglen?

Spærrereglen betyder, at et parti på landsplan skal opnå mindst to procent af stemmerne for at komme i Folketinget.

Vinder et parti et mandat i en storkreds, kan det dog komme i Folketinget, selv om det ikke får to procent af stemmerne. 

 

Læs meget mere om dansk politik i de bøger, vi anbefaler herunder. Eller læs om valg til både Folketinget og Europarlamentet HER – og husk at stemme!

Materialer