Borgerrettighedsbevægelsen

100 år med borgerrettigheder

3. del af majs tema, borgernes stemme, handler om borgerrettigheder. Kom godt rundt om temaet:

Global Issues in Context giver et fremragende overblik over udviklingen i et globalt historisk perspektiv. Der er links til relevante underemner og relaterede emner.

Faktalink gør det samme udfra et amerikansk historisk perspektiv og i øvrigt på dansk.

I europæisk sammenhæng.

Og selvfølgellig i global kontekst FN

 

 

Materialer