Emneliste: Den 11. september og tiden derefter

31.07.14
Verden blev forandret for evigt, da tre bragede fly ind i World Trade Center og Pentagon.

Lige efter 9/11 handlede mange bøger om at beskrive terrorisme og i særdeleshed al-Qaida. Nu ser vi en del nye bøger, der undersøger, hvad terrorisme og kampen mod terrorisme gør mod vores måder at være samfund på.

Den første gruppe af bøger giver os indsigt i, hvem terroristerne er, mens den anden gruppe fokuserer på, hvilken pris samfundet og demokratiet må betale for at bekæmpe terrorismen.

Listen indeholder både fagbøger og romaner, og neden under kan du se eksempler på bøger, som du kan finde på listen:

Filer
Materialer