Kong Christian X rider over den gamle grænse ved Christiansfeld den 10. juli 1920 efter genforeningen. Fotografi af maleri af Heinrich Dohm.

Sønderjyllands genforening med Danmark 1920 - 2020

Af Anonym (ikke efterprøvet)
10.07.20
Genforeningen af Sønderjylland med Danmark i 1920 blev muliggjort af Tysklands nederlag i 1. verdenskrig.

Efter krigen i 1864 mellem Preussen og Danmark blev de tre hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg indlemmet i Det Tyske Kejserrige. Indtil da havde Slesvig i flere hundrede år hørt under den danske krone.

Genforeningen fandt sted i juni 1920 efter et forløb, der tog sin begyndelse i oktober 1918. Tyskland erkendte sit nederlag og bad om våbenhvile, så nu var det tid til forhandling.

Sønderjyllands genforening med Danmark blev gennemført efter en folkeafstemning, hvor de berørte områder kunne stemme om, hvorvidt de ville være en del af Danmark eller ej. Op til afstemningen blev der ført en intensiv kampagne for at få så mange som muligt til at stemme. I Nordslesvig stemte ca 75% af vælgerne for at blive en del af Danmark igen, mens cirka 80% af vælgerne i Mellemslesvig ville blive i Tyskland.

På den danske side gav spørgsmålet om genforeningen også anledning til stor politisk debat. Mange ønskede at trække grænsen længere mod syd, end hvad afstemningens resultat lagde op til.

Materialer