Stasi stikker stadig dybt

Muren faldt i 1989, men sårene tager generationer om at hele.

Stasi var DDR's efterretningstjeneste, som overvågede borgernes gøren og laden for at sikre, at det kommunistiske parti kunne holde fast i magten.

I de sidste år op til DDR's opløsning vurderer man, at Stasi beskæftigede 100.000 ansatte på fuld tid og havde hvervet 200.000 informanter, som indsamlede oplysninger om mindst hver 3. østtyske borger. Man mistænker også, at alle borgere blev telefonaflyttet.

Det var ikke usædvanligt, at man blev overvåget af familiemedlemmer og nære venner - og det kom for dagens lys, da Stasis arkiver blev åbnet for offentligheden. Ubehagelige overraskelser, vrede og bitterhed opstod i kølvandet på offentliggørelsen af de mange papirer, som Stasi forsøgte at destruere, da det stod klart, at deres tid var ovre. Spionagen var så omfattende, at Stasis arkiver i dag fylder 180 km på hylderne.

Der er udgivet adskillige bøger og film om Stasi og Stasi-tiden, som du kan få overblik over her.

Stasis arkiver
Af Anonym (ikke efterprøvet)
24.04.18