Hvem ved, hvad fremtiden bringer?

Verden efter corona

Af Anonym (ikke efterprøvet)
17.04.20
For tiden florerer der mange bud på hvordan, verden og samfundet vil indrette sig, når coronapandemien er overstået, og vi alle kommer i gang med hverdagen igen.

I det følgende har jeg foretaget et personligt udvalg blandt buddene; ikke fordi jeg er enig i spekulationerne, men fordi jeg synes de er interessante i forhold til min egen hverdag – professionel såvel som privat.

 • Hjemmearbejde udvikles kolossalt. Den tilgængelige teknologi til kommunikation vil blive brugt langt mere. Det vil også betyde helt nye arbejdsrutiner f.eks. i omgangen med kollegaer og samarbejdspartnere. Vil det ændre vores arbejdsrutiner på biblioteket? Vil vi passe biblioteket mere hjemmefra og på den måde være tilgængelige på flere tider af døgnet? Måske vil færre borgere komme på biblioteket pga. smitterisiko og derfor efterspørge videokontakt til bibliotekets personale. 
   
 • Mere hjemmeundervisning lige fra folkeskole til videregående uddannelse. F.eks. tre dage i skole – to dage hjemme. Semestre, som noget man tager enkeltvis uden at være tilmeldt en formel uddannelse, vil blive muligt. Det jeg finder interessant i denne spådom er, hvordan arbejdsmarkedet vil reagere. Vil de gå efter ansatte som har den rette indstilling/de rette værdier og så selv uddanne dem? Dvs. konkurrere med de statslige uddannelser. Dermed kan bibliotekerne få en funktion, som dem der anbefaler og udvælger pensum i denne fragmenterede uddannelsesverden.
   
 • Endnu mere onlinehandel der vil betyde, at butikker i byen lukker. Restauranter får færre fysiske kunder og overlever på madudbringning. Yderst relevant at perspektivere til biblioteket: Vil vi opleve en markant stigning i udlån af digitale bøger, lydbøger, film osv.? Vil vores foredrag og musikarrangementer stadig blive afholdt fysisk men også filmet og vist direkte på bibliotekets hjemmeside, fordi færre vil komme på biblioteket pga. smittefare? Hvis det sker, vil det få stor betydning for den daglige praksis på biblioteket.
   
 • Fag- og vidensfolk og fakta får en renæssance. Folk vil være mere kritiske i forhold til hvor, fakta kommer fra. Det vil også skabe en fornyet tro på institutioner. Men vel kombineret med et styrket civilsamfund. Corona-pandemien har eksponeret, hvor afhængige vi er af hinandens handlen i det offentlige rum, og hvordan dem med overskudet må tage en ekstra tørn i familien eller på vejen. Biblioteket har klart en rolle at spille i den situation. Vi er en institution, der er leveringsdygtig i viden og fakta og samtidig det åbne offentlige rum, hvor borgerne kan mødes på lige fod.
   
 • Folk vil spekulere mere over hvordan, fremtiden bliver og hvordan vores handlinger i nutiden påvirker fremtiden. Derfor vil evnen til at forestille sig forskellige fremtider blive vigtig. Her kan virtual reality komme til at spille en rolle som platform for modeller og visualiseringer. Måske biblioteket får en rolle som stedet, hvor folk kan mødes, blive inspireret vha. viden og udstillinger og gøre sig overvejelser vedrørende fremtiden - både den nære og fjerne. Samtidig også et sted hvor man kan afprøve forskellige nye teknologier.

Stof til eftertanke

Disse tre artikler er værd at bruge sin tid på.

"Hvad der sker nu, vil ændre måden vi strukturere vores samfund på, regerer, driver forretninger, arbejder, samarbejder, rejser og uddanner os – alt ændrer sig på en gang."

Analyse fra Institut for Fremtidsforsknings bud
https://cifs.dk/media/2709/quarantine-kit-1.pdf

"For nogle vil dette stå som en stor sejr for demokratiet.
For andre vil det bekræfte de åbenlyse fordele ved et autoritært styre"

12 af verdens førende tænkere giver hver sit bud på en ’post-covid19-verden’

https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after-coroanvirus-pandemic/

"Det ekstraordiære pres på vores system, som coronapandamiet skaber, har potentiale til at bryde Amerikas mønster med eskalerende politik og kulturel polarisering, som vi har været fanget i i mere end 50 år, og kan hjælpe os med at ændre kurs mod en større national solidaritet og funktionalitet. Det lyder måske idealistisk, men der er god grund til at tro at det kan ske".

35 bud fra Polico.com

https://www.politico.com/news/magazine/2020/03/19/coronavirus-effect-economy-life-society-analysis-covid-135579?utm_source=Den+daglige+F%C3%B8ljeton&utm_campaign=d6f12348cd-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_23_10_42&utm_medium=email&utm_term=0_980d252d09-d6f12348cd-139872409#tech

Som du kan læse, er det i mange af tilfældene en allerede eksisterende udvikling, som corona forstærker. Hvis du vil blive klogere på den generelle udvikling og fremtidsperspektiver uafhængig af corona, er her tre bud på fremtiden.

 

Skrevet af Anders Kragh Sørensen v. KøgeBibliotekerne

Materialer