Mange arter af bier er truet, fordi de mangler levesteder.

Vil du leve mere bæredygtigt?

30.07.19
Lad dig inspirere til, hvordan du gennem små og store ændringer af dine vaner kan leve mere bæredygtigt.

Vi tærer på Jordens ressourcer, og det forandrer klimaet, så vejret bliver voldsommere. Oversvømmelser og tørke tvinger hvert år millioner af mennesker fra hus og hjem.

Earth Overshoot Day er dagen, hvor Jordens befolkning har opbrugt de ressourcer, som vores klode selv er i stand til at forny. I år var det den 29. juli. Sidste år var det den 1. august.

Synderne er især de vestlige lande. Danmark ligger på en 12. plads blandt de lande, som har det største overforbrug. Vores boliger, sommerhuse og biler trækker i den kedelige retning. Vores forbrug af mad, tøj, rejser og elektronik spiller også en rolle.

Er du i tvivl om, hvor du selv skal starte, hvis du gerne vil ændre dine vaner i en mere klimavenlig retning? Der udkommer i disse år en jævn strøm af bøger, som kan inspirere dig og gøre dig klogere på, hvordan vi sammen kan passe bedre på Jorden.

Kilde: I dag har vi brugt alle Jordens ressourcer for 2019, WWF Verdensnaturfonden

Materialer