Beregning af gebyrer
Beregning af gebyrer

Beregning af gebyrer

30.10.17
Gebyrer for overskreden afleveringsfrist bliver udregnet anderledes i det nye bibliotekssystem.

Både børn og voksne betaler et gebyr ved overskridelse af lånetiden. Gebyret forfalder fra første dag efter lånetidens udløb og uafhængigt af, om du har modtaget en rykker eller ej.

I det gamle system blev gebyret kun beregnet ud fra afleveringsfrist. Det nye er, at det også vil blive beregnet ud fra udlånsdato.

 

Gebyrer bliver beregnet ud fra både afleveringsfrist og udlånsdato

Afleverer du for sent, skal du betale flere gebyrer, hvis

  • Dine lån har forskellige afleveringsfrister
  • Du afleverer materialer med samme udlånsdato og afleveringsfrist på forskellige datoer
  • Dine materialer ikke er lånt samtidig - også selvom du har fornyet lånetiden, så de har samme afleveringsfrist

Det vil sige, at hvis du har to bøger på to forskellige datoer, og de via fornyelser får samme afleveringsdato, skal du betale 2 x gebyr, hvis du kommer til at overskride den nye lånefrist.

Den ny praksis er i henhold til rammer sat af Slots- og Kulturstyrelsen. Det nye bibliotekssystem kan ikke opsættes på anden måde.  

 

Bødetakser og påmindelser på SMS eller mail

Vores bødetakster er uændret. Som en del af vores service tilbyder vi at sende dig en sms eller mail med en påmindelse, når det er ved at være tid til at aflevere de materialer, som du har lånt af os. Du kan tilmelde dig denne service her på vores hjemmeside eller ved at henvende dig til personalet på biblioteket.

Skifter du telefonnummer eller mailadresse, kan du også ændre dette under din profil. Vi får ikke automatisk besked om sådanne ændringer. Husk, at det er dit eget ansvar at sikre dig, at vi har dine kontaktoplysninger.