Projekt Læselyst

Børnenes læselyst skal pirres

06.01.20
Nyt projekt skal styrke børnenes læselyst i indskolingen.

Vi har fået bevilligt 300.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje til at styrke børns læselyst og læsefællesskaber. Sammen med Skovboskolens SFO, Vemmedrupskolens SFO og Asgård Skoles SFO skal vi udvikle mobile pop-up biblioteker. Pop-up bibliotekerne skal stimulere børnene til at være nysgerrige, undre sig og dernæst få lyst til at forfølge deres undren i litteraturen. Pop-up bibliotekerne vil både byde på bogpakker, aktiviteter og rum til undren.

 

Det begynder med at man undrer sig

Vi vil bruge filosofiske metoder og greb til at fremme denne undren og gøre det sjovt, for læselyst kommer af at man undre sig, bl.a. med scenografier der kan vække børnenes nysgerrighed og aktiviteter, hvor børn skal undre sig. Vores mål med projektet er at få en ny viden og nye erfaringer, som vi kan brugetil at udbrede læselyst for alle børn i Køge Kommune.

 

Børnene er også med

Vi inddrager ca. 480 børn i 0 - 3 kl. fordelt på de tre SFO'er  i udviklingen af pop-up bibliotekernes indhold og aktiviteter sådan, at børnene får nogle gode oplevelser med læsning i fælleskab. Børnene skal opleve at læsning og lytning af litteratur er en sjov og meningsfuld aktivitet på linje med fritidsordningens øvrige tilbud.

 

35 indsatser for børns læselyst

Læselystpuljen er en del af Kulturministeriets læselystindsats, hvis formål er at styrke børns læselyst og åbne for sociale læsefællesskaber i skolernes fritidstilbud. Der uddeles i alt 6,8 mio. kr. til projekter fordelt over hele landet Puljen skal overordnet set styrke det lokale samarbejde mellem biblioteker og fritidsordninger og fritidshjem. Ud over puljen igangsættes der i 2020 en kortlægning af allerede eksisterende indsatser og projekter med fokus på børns læselyst.

- "Vi har et fælles ansvar for at stimulere børnenes læselyst. Derfor er det fantastisk, at vi får sat gang i 35 læselyst-projekter rundt om i landet. Jeg er sikker på, at vi kan åbne litteraturens forunderlige og fantastiske verden for børnene med disse projekter" lyder det fra biblioteksfaglig leder René Øhlenschlæger.

Tags