Fra litteratur til skulptur

Af Anonym (ikke efterprøvet)
23.01.17
”Et bord er et bord” er et unikt kunstværk skabt af billedhuggeren Anders Bonnesen. Værket gør op med det klassiske forhold: kunstner-værk-tilskuer for i steder at gøre publikum medskabende.

 

Leg og konstruktion med ord og sætninger

”Et bord er et bord” er et gigantisk byggesystem, som består af korte og lange brædder med ord på. Ordene stammer fra en novelle af samme navn skrevet af den schweizisk-tyske forfatter Peter Bichsel. Byggesystemet er inspireret af den klassiske byggeleg, hvor man skaber tredimensionelle trækostruktioner. Det unikke er at man samtidig konstruerer nye sætninger og betydninger. Pludselig står der noget, der rykker ved vores forståelse af sproget. Ordene bryder så at sige ud af deres faste former.

KøgeBibliotekerne, som ejer kunstværket, bringer det i spil i forskellige konstellationer og inviterer bibliotekets gæster, skoleklasser og grupper til at lege med sproget.

 

Sprog og fællesskab

Peter Bichsels novelle handler om en mand, der bytter rundt på ordene for at fordrive sin ensomhed. Manden bliver optaget af at skabe et nyt sprog, der er helt hans eget og han morer sig med at oversætte gamle børnesange til sit nyopfundne sprog. Til sidst har han skabt sit helt eget sprog, som kun han kan forstå. Men som der står i novellen er det en sørgelig historie, som ender trist. Manden glemmer det gamle sprog og forstår ikke, hvad andre siger, og ingen forstår ham.

Novellen, som også er udkommet som billedbog med Lillian Brøggers illustrationer, tager således fat i et almengyldigt tema: Sproget som nøgle til fællesskabet.

 

Bestil ”Et bord er et bord”

KøgeBibliotekerne tilbyder skoleklasser og grupper workshops om sprog, fællesskab og litteratur. Alle workshops målrettes alderstrin og læringsmål og kunstoplevelse. Læs mere om tilbuddet til folkeskoler på hjemmesiden skolenivirkeligheden.dk

Book ”Et bord er et bord”-workshop på Børnebiblioteket, boernbib@koege.dk eller hos integrationsbibliotekar Hamide Kara, hamide.kara@koege.dk

 

Tekst og tekstur

Litteraturen er central i Anders Bonnesens arbejde. Hans værker knytter sig til litterære tekster, men han bryder op med vores faste forståelse af, hvad en litterær tekst er: en begyndelse, en midte og en afslutning, der tilsammen danner en helhed, en tekst; jf. Aristoteles poetik. I stedet bytter han rundt på ord ligesom hovedpersonen i Bichsels novelle og skaber nye, små fortællinger. Og han oversætter sprogets abstrakte tegn til konkret materialer; ex. vævede forfatterportrætter af makuleret litteratur. Således gør Anders Bonnesen os opmærksomme på teksten og teksturens etymologiske sammenhørighed. Begge ord er afledt af det latinske texere der betyder at væve, sammenvæve.  

Se Anders Bonnesens værker på hjemmesiden andersbonnesen.dk

 

Fakta

Køge Kommune og Legatudvalget for Billedkunst har støttet indkøbet af Anders Bonnesens værk "Et bord er et bord" til KøgeBibliotekerne som påtager sig at sikre en bred formidling af værket til lokale borgere og andre biblioteker.

Tags
Materialer