Billedstrøms logo
Billedstrøms logo

Slots- og Kulturstyrelsen støtter digitale fortællinger på Billedstrøm 2019

05.02.19
Digitale fortællinger fylder en betydningsfuld del af børns liv. Med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for Folkebiblioteker og Pædagogiske Læringscentre vil KøgeBibliotekerne m.fl. i det kommende år sætte et skarpt fokus på de 3 til 5-årige børn og digitale billedfortællinger i deres hverdag.

Projekter kulminerer til årets Billedstrøm festival.

Billedstrøm – festival for visuelle fortællinger finder sted til september 2019. ”Vi vil over flere dage begejstre børn i alderen 3-5 år og deres voksne med billeder og fortællinger på Billedstrøm. Børns sprog og fantasi starter med billeder, og det sætter Billedstrøm på dagsordenen, herunder de digitale fortællinger. I dag er det digitale allestedsværende, og for kommende generationer bliver det givetvis endnu mere. Her fylder billedfortællinger i høj grad. Til Billedstrøm glæder vi os til at byde børn og deres voksne velkommen til en eksplosion af sansespækkede visuelle fortællinger. Med støtten fra Slots- og Kulturstyrelsen kan vi sætte mere fokus på de digitale fortællinger under festivalen”, siger Billedstrøms projektleder Sophie Fuglesang 

Digitale fortællinger - det konkret projekt, der støttes

Det konkrete projekt bliver at sætte skarpt fokus på de digitale billedfortællinger gennem et samarbejde med KØS - Museum for kunst i det offentlige rum, Køge Kommunes Dagtilbudsafdeling samt en professionel illustrator. ”Med udgangspunkt i børnenes naturlige tilgang til billeder, udforsker vi det rum, der opstår mellem billederne og børnenes interaktion. Billeder hjælper børn til at sætte ord på deres virkelighed og hverdag, så børn og deres voksne kan være sammen herom - nu med mere fokus på det digitale ” fortsætter projektleder Sophie Fuglesang.

Billedstrøm vil sætte nye standarder for, hvordan biblioteket og de andre samarbejdspartnere styrker børnenes forståelse for billeder og deres såkaldte digitale literacy. Dette kan selvfølgelig ikke gøres med fokus på børnene alene. Medierådet for børn og unge peger på, at dialog mellem voksne og børn er afgørende med tanke på begge parters forståelse af digitale mediers fascinationsværdi og faldgruber. Projektet vil derfor inddrage børnenes voksne i Køge, med henblik på at skabe sjove, sanselig og lærende fælles oplevelser mellem børn og deres voksne med digitale billedfortællinger af forskellig art som omdrejningspunkt.

Er man interesseret i projektets faglige resultater bliver disse genstand for diskussion, videndeling og inspiration til videre praksis under Billedstrøm Konference, der afvikles i forbindelse med festivalen.

Fakta:

Modtaget støtte er fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre - https://slks.dk/nyheder/2019/kulturinstitutioner/projekter-landet-over-styrker-faellesskaber-og-giver-boern-og-unge-smag-for-laesning/            
Projektperioden strækker sig fra februar til september 2019
KØS og Dagtilbudsområdet i Køge Kommune er officielle samarbejdspartnere i projektet
www: https://www.koegebib.dk/billedstroem 

Vil du vide mere – kontakt projektleder Sophie Fuglesang, KøgeBibliotekerne – sophie.fuglesang@koege.dk Tlf: 60674446