17 bøger, der sætter ord på depression og diagnoser

Af Anonym (ikke efterprøvet)
20.04.21
Op mod hver femte dansker rammes på et tidspunkt i deres liv af en depression, og derfor omtales lidelsen ofte som en folkesygdom herhjemme. Heldigvis er mængden af velskreven litteratur med psykisk sårbarhed i fokus vokset i de senere år. Og det betyder, at vi lige så langsomt får et sprog for livet og det, der er svært at tale om.

 

Diagnoselitteratur

Diskussionen af såkaldt 'diagnoselitteratur' rumsterede sidste år i avisernes spalter og på sociale medier blandt forfattere og litteraturkritikere. Diskussionen gik blandt andet på, om litteratur skrevet af mennesker med diagnoser udgjorde en særlig tendens og blev særligt favoriseret af forlagene.

Denne spekulation skal jeg her lade være usagt. Til gengæld vil jeg gerne slå et slag for nogle virkelig gode bøger fra den nyere danske litteratur, hvor tungsind og depression er et grundlæggende tema. Det er forfattere som f.eks. Bjørn Rasmussen, Thomas Korsgaard og Niels Frank, der formår at indfange sygdomserfaringer og gøre dem ekstra berigende at læse, fordi deres sproglige arbejde og æstetiske valg er nøje gennemtænkte og velovervejede.

 

Hvorfor lider vi af depression?

Jeg har både valgt nyere danske romaner og digtsamlinger i udvalget her, der tematisk omhandler depression og psykisk sårbarhed, men jeg kunne ikke lade være med at tage den franske forfatter Michel Houllebecqs seneste roman med, fordi jeg selv sådan nød at læse den.

Derudover har jeg taget en samtalebog og to andre fagbøger om emnet med. Mikkel Krause Frantzens bog En fremtid uden fremtid: depression som politisk problem og kunstens alternative fortællinger forholder sig både til kunstens bearbejdninger af sygdomserfaringer, men ser også samfundskritisk på krav om lykke, selvoptimering og hård konkurrence på arbejdsmarkedet som en del af forklaringen på, hvorfor så mange lider af depressioner, og hvordan sygdommen også er en del af de mange tidstypiske samfundskriser.

I bogen Diagnoser: perspektiver, kritik og diskussion forholder Svend Brinkmann, Anders Petersen og Joachim Wrang sig til en lignende debat. Her diskuteres det dog mere indgående hvilke samfundsmæssige og psykologiske konsekvenser den såkaldte 'diagnosekultur' medfører, og hvordan den former vores opfattelser af, hvad der er normalt, hvad der er "sygt", og hvad sygeliggørelsen af mennesker egentlig fører med sig.

Materialer