Den gode læseoplevelse - klassikere

25 udvalgte læseoplevelser af bibliotekar Anders Kragh Sørensen

Jeg holder af forfattere, der forstår at bruge deres sprog, så de uden direkte at beskrive en stemning eller følelse maner den frem. Teksten skal være således, at jeg for mit indre blik sagtens kan fange et nøjagtigt billede af det beskrevne, uden jeg nødvendigvis kan beskrive det for andre og forklare hvorfor, jeg synes det er godt. For mig er det også vigtigt, at man ud fra personers handlinger selv skal gætte sig til deres intentioner og personlighed. Eller med Ernst Jüngers ord i Strålinger: ”Hvad grækerne var, forstod jeg ikke ved at se på templets søjler – jeg så det gennem dem, i skyerne, da jeg stod på dets trin. Sådan må man også læse prosa: som gennem et gitterværk.”