Bogspirer
Bogspirer

Dyrk litteraturen i fællesskab

05.07.18
At læse er for mange lig med alenetid. En luksus, der sjældent kan gøres brug af, da mange af os har travlt med arbejde, familie og en fyldt kalender.

Derfor ses læsningen og tiden til fordybelse ofte som det, der kan gøres efter alle ens pligter er gjort, og når de så er gjort – ja, så er man for træt til at dykke ned i litteraturen. Mens det at læse for sig selv er bevist at have terapeutisk potentiale og blandt andet kan lindre stres og angst, så er litteraturen også god at samles om og tale ud fra i et fællesskab. Der er en stigende interesse for at dyrke litteraturen i fællesskab, og dette ses blandt andet i at flere og flere deltager i litteraturfestivaller og læsekredse.

Bibliotekerne søsætter Projekt Læseblus

KøgeBibliotekerne vil i Projekt Læseblus bruge litteraturen til at skabe grobund for lokale fællesskaber. Projektet vil opsøge og opstøve lokale fællesskaber og lære dem at kende. Ud fra dette kendskab og indblik i fællesskabet vil projektet forsøge at tilpasse større eller mindre læseaktiviteter baseret på fællesskabets ønsker.

Bevidste og ubevidste fællesskaber

”Projektet vil opsøge to forskellige slags fællesskaber, der ikke i forvejen aktivt bruger litteratur: De bevidste fællesskaber, hvor man selvsagt er bevidst om et socialt sammenhold i en gruppe mennesker; men også ubevidste fællesskaber. Her vil vi prøve at tydeliggøre, at man fx i forskellige faser af ens liv er en del af et ubevidst fællesskab, som kan have gavn af hinanden. Det der blandt andet kan styrke en sådan gruppe er samtalen udsprunget af litteratur– selvfølgelig baseret på gruppens præferencer og ønsker,” fortæller projektleder Rasmus Lindahl. ”Det at være fælles om et stykke litteratur giver forskellige tanker og opfattelser af teksten, og er dermed med til at udvide læseoplevelsen, og at dele en læseoplevelse i en social kontekst giver anledning til stærke fællesskaber”, fortsætter Rasmus Lindahl.

Det som læsning i fællesskab kan:

 • Litteratur giver indblik og mulighed for noget at tale om på tværs af alder og køn, da vi har forskellige forståelses rammer qua vores livserfaringer, der kan berige hinanden.
   
 • Et læsefællesskab giver mulighed for at åbne op for at tale om andet end det normale, som ofte kan være et centralt emne i en samtale. Hvem kender fx ikke til det, at talen ofte kommer til at handle om vejrudsigten, børnene eller børnebørnene, have etc.?
   
 • Derudover kan en fælles refleksion over et givent stykke litteratur – uanfægtet om det er skønlitteratur eller faglitteratur – være en ingrediens til væsentlige samtaler.
   
 • Vi kommer tæt på hinanden med litteraturen, og vi bliver klogere på hinanden med litteraturen. Ofte vil det i litteratur være emner og vinkler, som vil åbne op for de enkelte medlemmers i læsefællesskabet egne historier.
   
 • Og sidst, men ikke mindst, bliver det at læse og dele oplevelsen i et fællesskab en social oplevelse, der i sidste ende vil styrke en social og lokal identitet.

Fakta om Projekt Læseblus

Med i Projekt Læseblus er folkebiblioteker fra Næstved, Sorø, Slagelse og Bornholm, der ligeledes skal indsamle viden og informationer om fællesskaber, læsning og læselyst.

Projekt Læseblus er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og løber frem til foråret 2019.
Hvis du vil vide mere om projekt Læseblus, så kontakt rasmus.lindahl@koege.dk