Ny norsk litteratur

Mange danske læsere er begejstrede for norske forfattere. De kan skrive, kan nordmændene!

Og de tør investere sig selv i teksten. Det gør teksten vedkommen, ja ligefrem intim.

Det er vigtigt, at man som læser kan mærke, at forfatteren vil én noget - og gerne mere end blot at underholde. Man kan mærke, at de norske forfattere bruger skriften til at erkende: Selverkendelse og erkendelse af livet i almindelighed. Med andre ord så skriver de om det at være menneske – og det er vel det, alt god litteratur handler om.

Til Kristeligt Dagblad siger dr.phil. i nordisk sprog og litteratur Hans Hauge:
"I Norge er der flere sprog: norsk, nynorsk og så alle dialekterne. Det betyder, at norske forfattere er langt mere sprogligt nuancerede end eksempelvis de danske. Dertil kommer, at de skriver meget tæt på deres eget liv, og det interesserer os danskere, fordi norsk kultur og mentalitet ligger uhyre tæt på vores" (5.10.2018).

Grib fat i en ny norsk roman og se, om ikke vi har ret:

Pige med norsk flag
Af Anonym (ikke efterprøvet)
07.12.18