Utopier & dystopier i litteraturen

Verden er i opbrud, der er klimaforandinger, økonomiske kriser og flygtningestrømme. Verdens tilstand afspejles i litteraturen, dyk ned i skræmmebilleder og drømme om en anden verden, som kriser har fremkaldt i litteraturen gennem tiden.

Utopier - fortællinger om det 'ideelle' samfund præget af harmoni, lighed og frihed og dystopier - fortællinger om det modsatte, skræmmebilleder på et samfund uden harmoni og hvor mennesker undertrykkes har længe været et emne for mange romaner. Nogle har et klart politisk sigte, andre igen beskriver samfundet nøgternt eller malerisk med eller uden håb for positiv forandring. Fælles for dem alle er, at de er billeder samfund, som det kunne være enten i en fjern fremtid eller lige nu.

Her på siden følger en liste over både klassiske eksempler som Thomas Mores Utopia om et humanistisk og socialistisk samfund og nyere f.eks. 9 år efter loopet af Peter Adolphsen, hvor naturen får overtaget magten.

(Skrevet af bibliotekar Lis Kjeldsmark Gregersen til Litteratursiden.dk)

Science fiction
Af Anonym (ikke efterprøvet)
03.04.19