1. Verdenskrig

Krigen der aldrig burde komme

”Den store krig”, ”Krigen der skulle afslutte alle krige”, "Den store katastrofe"… 1. verdenskrig er en gåde. Når man søger forklaringer på dens ophav er det da også en serie af begivenheder der springer i øjnene. Og af netop den uundgåelige dominoatgige måde begivenhederne udfoldede sig på. Af samme grunde er det at man ofte bruger 1. verdenskrig og tiden før når man sammenligninger med nutiden og søger forklaringer på Trump, Brexit …I år er det 100 år siden krigen sluttede.

„Der er gået et halvt århundrede, men det spor som den store krigs tragedie efterlod på nationernes sjæl og legeme er endnu ikke forsvundet. … Denne ildprøve var af en sådan størrelsesorden både fysisk og moralsk at intet bagefter var som før. Samfundet i sin helhed — styreformer, landegrænser, love, væbnede styrker, forholdet mellem stater, også ideologier, familieliv, formuer, stillinger, forholdet mennesker imellem — alt var blevet ændret i bund og grund. … Menneskeheden mistede balancen og har aldrig genvundet den siden. Udtalt af general Charles de Gaulle i 1968 (Le Monde, 12. november 1968, s. 9, markering af 50 årsdagen for krigens afslutning og våbenstilstanden).

Materialer