Uden samtalen dør demokratiet

Bibliotekaren anbefaler 10 faglitterære værker

Ved at læse om samtalens betydning kan vi altid blive bedre til at tale på en måde, så der åbnes for rummelige fællesskaber hvor vi udfordrer hinanden til en bred og nuanceret forståelse.

For en brobyggende samtale anbefaler bibliotekaren et udvalg af bøger, som alle handler om at styrke demokratiet ved relationer, samtalen og dialogen.

KøgeBibliotekerne anbefaler også at du deltager i arrangementet d. 2. november 2022 kl. 19.00, hvor vi ved at koble politik og poesi tror på, at vi kan nuancere og skabe en dybde i de demokratiske samtaler. Poesi og politik mellem reolerne | KøgeBibliotekerne | Logget ind (koegebib.dk)

Politik & Poesi er et arrangementsformat, der har til formål at skabe en mere dybdegående og værdibaseret samtale og skabt af  Frirummet i samarbejde med Grundtvigsk Forum