Tolerancepolitik

Det skal være en god oplevelse at komme på biblioteket. Derfor er det vigtigt, at du viser hensyn.

Alle er velkomne på KøgeBibliotekerne! Det skal være en god oplevelse for alle at komme på de fire biblioteker i Køge Kommune.

Det er derfor vigtigt, at du udviser hensyn og overholder bibliotekernes reglement.

Kodeordet er RESPEKT:
 

Respekt over for de øvrige borgere

  • så de ikke generes af stødende adfærd og unødvendig larm fra mobiltelefoner o.l.
     

Respekt over for KøgeBibliotekernes ejendom

  • så unødig slitage, tilsmudsning og ødelæggelse af materialer, møbler og bygninger undgås.
     

Respekt over for personalet

  • så personalets henstillinger følges og så stødende adfærd undgås.


Ved overtrædelse af disse retningslinjer, kan du i grove tilfælde blive bortvist eller få karantæne.

Du kan ligeledes blive gjort økonomisk ansvarlig for beskadigelse eller andre former for ødelæggelse af KøgeBibliotekernes ejendom.

 

Godkendt af Køge Kommunes Kulturudvalg 7.3.2005