Benyttelse af selvbetjent bibliotek

Du har mulighed for at låse dig ind på bibliotekerne i Borup og Herfølge uden for den betjente åbningstid.

 

Betingelser for adgang

  • "Selvbetjent bibliotek" er et supplerende tilbud til den betjente åbningstid og benyttes på eget ansvar. Der er ikke garanti for snerydning, rengøring, friske aviser m.v. i tidsrummet for "selvbetjent bibliotek".
  • Brugeren skal være registreret som låner i KøgeBibliotekerne.
  • Brugeren skal være fyldt 15 år.
  • Den enkelte bruger skal registrere sig med sygesikringsbevis eller lånerkort, for at komme ind i biblioteket. Det er ikke tilladt at lukke andre med ind på biblioteket, bortset fra egne mindreårige børn, som i givet fald ikke må efterlades alene på biblioteket.
  • Bibliotekets anvisninger og vejledninger skal følges. Biblioteket skal bl.a. forlades inden lukketid og ved strømafbrydelse.
  • Adgang overvåges på video, som personalet efterfølgende kan følge op på.

 

Misbrug af "selvbetjent bibliotek"

  • Bibliotekets tolerancepolitik skal overholdes. Dvs. der skal i adfærd og handlinger udvises respekt for bibliotekets øvrige brugere, bibliotekets ejendom og bibliotekspersonalets henstillinger.
  • I tilfælde af overtrædelse af betingelserne eller tolerancepolitikken, kan den enkelte biblioteksbruger udelukkes som bruger af åbent bibliotek generelt fra KøgeBibliotekerne.
  • Grovere misbrug kan medføre politianmeldelse og/eller erstatningskrav.

 

 

Supplement til KøgeBibliotekernes reglement som besluttet i Kulturudvalget, Køge Kommune, 7.11.2011