Benyttelse af selvbetjent bibliotek

Du har mulighed for at låse dig ind på bibliotekerne i Borup, Herfølge og Køge uden for den betjente åbningstid.

 

Betingelser for adgang

 • "Selvbetjent bibliotek" er et supplerende tilbud til den betjente åbningstid og benyttes på eget ansvar. Der er ikke garanti for snerydning, rengøring, friske aviser m.v. i tidsrummet for "selvbetjent bibliotek".
   
 • Brugeren skal være registreret som låner ved KøgeBibliotekerne.
   
 • Brugeren skal være fyldt 15 år.
   
 • Den enkelte bruger skal registrere sig med sundhedskort eller lånerkort for at komme ind på biblioteket. Det er ikke tilladt at lukke andre med ind på biblioteket, bortset fra egne mindreårige børn, som i givet fald ikke må efterlades alene på biblioteket.
   
 • Bibliotekets anvisninger og vejledninger skal følges. Biblioteket skal bl.a. forlades inden lukketid og ved strømafbrydelse.
   
 • Adgang overvåges på video, som personalet efterfølgende kan følge op på.

 

Misbrug af "selvbetjent bibliotek"

 • Bibliotekets tolerancepolitik skal overholdes. Dvs. der skal i adfærd og handlinger udvises respekt for bibliotekets øvrige brugere, bibliotekets ejendom og bibliotekspersonalets henstillinger.
   
 • I tilfælde af overtrædelse af betingelserne eller tolerancepolitikken, kan den enkelte biblioteksbruger udelukkes som bruger af åbent bibliotek generelt fra KøgeBibliotekerne.
   
 • Grovere misbrug kan medføre politianmeldelse og / eller erstatningskrav.

 

Supplement til KøgeBibliotekernes reglement som besluttet i Kultur- og Idrætsudvalget, Køge Kommune, 4.12.2017