Brugerundersøgelse

Brugerundersøgelsen på KøgeBibliotekerne - Bibliometer - blev gennemført i april 2018 og vi har nu modtaget svarrapporten.

Brugernes tilfredshed

Generelt har KøgeBibliotekerne en flot fremgang på den samlede bibliometerscore. Den er – på en skala fra minus 10 til plus 10 - på 6,3.

På lokalbiblioteksniveau ses en tilsvarende fremgang, hvor Borup Bibliotek markerer sig både med højest score og med størst fremgang siden 2016:
’Vi er rigtig glade for de positive tilbagemeldinger fra vores brugere og for den høje svarprocent, som sikrer et troværdig undersøgelsesresultat. Undersøgelsen får endnu større værdi, når den analyseres mere i detaljer, hvilke vil ske efter sommerferien’ udtaler bibliotekschef Jytte Dahl.

 

Resultatet af Bibliometer 2018 er nu klar

Du kan læse om resultatet i rapporten, som bl.a. sammenligner resultatet fra tidligere år, hvor vi gennemførte en tilsvarende undersøgelse.

Vi vil gerne sige tak for din deltagelse i undersøgelsen, som giver os

  • Facts som supplerer traditionelle nøgletal
  • Sammenligninger i forhold til andre biblioteker, som benytter samme målinger
  • Kvantitative mål at følge op på
  • Konkrete tilbagemeldinger at drøfte og handle på – også på lokalbiblioteksniveau
  • Mulighed for at afgrænse områder, som vi har brug for at vide mere om

 

Bibliometerrapport 2018