Kulturstrategi

Kultur- og Idrætsudvalget har lavet en kulturstrategi, som gennem konkrete indsatser skal sikre et kulturliv, der fortsat skaber overraskelser, oplevelser og lokale fællesskaber for alle borgere.

Vi har et levende og mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune – med gode og spændende tilbud til både børn og unge, voksne og ældre. Men tiden ændrer sig, vi ændrer os, og derfor vi skal hele tiden udvikle og forny vores kulturtilbud; de skal komme endnu flere borgere til gode og stadig opleves som givende og vedkommende.

KiKK er Køge Kommunes nye kulturstrategi. Kulturstrategien skal skabe puls, impuls og udvikling af et allerede mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune.