Biblioteksstrategi

Køge Kommunes Biblioteksstrategi skal sikre bibliotekernes fortsatte udvikling og styrke ambitionsniveauet, så vi også i fremtiden vil være stolte af biblioteket.

Bibliotekerne er midt i en brydningstid, hvor de traditionelle dyder omkring bøgerne tages op til revision. Nye digitale medier får stadig større betydning, og bibliotekets rolle som informationscentral udfordres af internettets uendelige søgemuligheder. Endelig spiller aktiviteterne og det, der foregår imellem reolerne, en stigende rolle.

Midt i denne udvikling har det været vigtigt for os i Køge Kommune at overveje, hvilke særlige kvaliteter bibliotekerne skal arbejde med i et fremtidigt perspektiv. Vi skal sikre, at biblioteket kan matche morgendagens udfordringer og brugere og være på forkant med forandringerne.

Visionen er at skabe biblioteker, som spiller en markant og inddragende rolle i vores lokalsamfund, og som kan bidrage til at give livskvalitet for kommunens borgere.

Strategien er blevet til i et tæt samarbejde mellem politikere og bibliotek samt en lang række mennesker, som til daglig har en særlig interesse i at bruge eller samarbejde med biblioteket. Vi har gennemført en omfattende brugerundersøgelse, vi har talt med borgere, og vi har talt med en række nøglepersoner, som arbejder med opgaver, der kan relateres til bibliotekets brede snitflade.

Vi har lyttet til de mange input og har på den baggrund udvalgt tre områder, hvor vi mener, at bibliotekerne i Køge Kommune skal gøre en særlig indsats. Biblioteket vil

  • styrke medborgerskab og fællesskab
  • stimulere til kunst og kultur
  • fremme livslang læring og uddannelse

Biblioteksstrategien for KøgeBibliotekerne blev vedtaget af Kultur- og Idrætsudvalget 7. december 2015.

Køge Kommunes kulturstrategi

Kultur- og Idrætsudvalget har lavet en kulturstrategi, som gennem konkrete indsatser skal sikre et kulturliv, der fortsat skaber overraskelser, oplevelser og lokale fællesskaber for alle borgere.

Vi har et levende og mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune – med gode og spændende tilbud til både børn og unge, voksne og ældre. Men tiden ændrer sig, vi ændrer os, og derfor vi skal hele tiden udvikle og forny vores kulturtilbud; de skal komme endnu flere borgere til gode og stadig opleves som givende og vedkommende.

KiKK er Køge Kommunes kulturstrategi. Kulturstrategien skal skabe puls, impuls og udvikling af et allerede mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune.