Virksomhed

KøgeBibliotekerne består af bibliotekerne i Køge, Borup og Herfølge, hjemmesiden samt en række målrettede biblioteksbetjeningsløsninger.

KøgeBibliotekerne motiverer til at forstå, handle og mødes - på et oplyst grundlag. Udbredelsen af kultur, læring og fællesskab er kerneopgaven, som løftes gennem inspiration og udlån af litteratur, musik, film og spil – både fysisk og digitalt. Men lige så afgørende gennem mangeartede aktiviteter med forskellige grader af brugerinddragelse eller partnerskaber.

Ledelsen

Bibliotekschef: Henriette Ritz Kylmann - telefon: 21 59 96 19

Administrationschef: Gitte Gefke Hansen - telefon: 28 79 24 02


KøgeBibliotekerne hører under Kultur- og Idrætsudvalgets ansvarsområde ledet af udvalgsformand Ken Kristensen (V)

Biblioteksområdet indgår i Køge Kommunes kulturafdeling under kulturchef Michael Lund

Kulturafdelingen hører under Kultur- og økonomiforvaltningen ledet af direktør Lene Østergaard Lunde

Virksomhedsplan

KøgeBibliotekerne udfolder Køge Kommunes biblioteksstrategi.

Strategien har som vision ’Livskraft fra 0-100 år’. Det betyder, at biblioteket skal være for alle og skal klæde borgerne på til at håndtere de livssituationer og udviklingsbehov, de møder gennem livet – i alderen 0-100 år.

Strategien består desuden af tre indsatsområder, som alle indsatser i virksomhedsplan er knyttet op til.

Som bibliotek har vi demokratiudviklende fokus på, at enhver skal kunne få stimuleret sin nysgerrighed efter at vide mere, kunne forholde kritisk, samt få mulighed for at kunne udtrykke sin egen mening til og sammen med andre.

Strategiske retninger og politiske prioriteringer inddrages på tværs af det kommende års primære indsatser og indgår i udformningen af mål og forventede effekter for hver af indsatserne for 2021, som er:

  • Lokalbiblioteket som dynamisk ramme
  • Kultur og sundhed
  • Læringssamarbejder og det lærende mødested

Ambitionen er fortsat, at KøgeBibliotekerne og de enkelte lokalbiblioteker giver værdi for endnu flere af kommunens borgere og for Køge kommune samlet set.