Virksomhed

KøgeBibliotekerne består af bibliotekerne i Køge, Borup og Herfølge, hjemmesiden samt en række målrettede biblioteksbetjeningsløsninger.

KøgeBibliotekerne motiverer til at forstå, handle og mødes - på et oplyst grundlag. Udbredelsen af kultur, læring og fællesskab er kerneopgaven, som løftes gennem inspiration og udlån af litteratur, musik, film og spil – både fysisk og digitalt. Men lige så afgørende gennem mangeartede aktiviteter med forskellige grader af brugerinddragelse eller partnerskaber.

 

Ledelsen

Bibliotekschef: Jytte Dahl - telefon: 56 67 28 04 / 29 13 10 29

Biblioteksfaglig leder: René Høtbjerg Øhlenschlæger - telefon: 56 67 28 57 / 21 51 85 21

Administrationschef: Bettina Rasmussen - telefon: 56 67 28 16 / 61 26 10 87

 

 

KøgeBibliotekerne hører under Kultur- og Idrætsudvalgets ansvarsområde ledet af udvalgsformand Anders Ladegaard Bork

Biblioteksområdet indgår i Køge Kommunes kulturafdeling under kulturchef Peter Christensen

Kulturafdelingen hører under Kultur- og økonomiforvaltningen ledet af direktør Lene Østergaard Lunde

 

Virksomhedsplan for 2018

Virksomhedplanen er udarbejdet til intern brug i KøgeBibliotekerne. Vi foretrækker dog at være åbne om bibliotekets udvikling. Derfor er den interne virksomhedsplan også tilgængelig på bibliotekets hjemmeside. Det medfører dog indforståede begreber og initialer på involverede parter.

KøgeBibliotekerne udfolder Køge Kommunes biblioteksstrategi.

Strategien har som vision ’Livskraft fra 0-100 år’. Det betyder, at biblioteket skal være for alle og skal klæde borgerne på til at håndtere de livssituationer og udviklingsbehov, de møder gennem livet – i alderen 0-100 år.

Strategien består også af tre indsatsområder, som alle indsatser i virksomhedsplan er knyttet op til.  

De primære prioriteringer på tværs af KøgeBibliotekernes indsatser i 2018 er, at

  • øge biblioteketsuniverset – dvs. udbrede berøringsfladen mellem kommunens borgere og bibliotekstilbuddene mhp. at skabe værdi for flere borgere
  • styrke fællesskaber – dvs. bidrage til borgernære fællesskaber i en biblioteksfaglig kontekst
  • skabe fælles forståelse – dvs. styrke det interne samspil i KøgeBibliotekerne mhp. fælles mål og fælles ansvar for at levere i forhold til Køge Kommunes Biblioteksstrategi og Kulturstrategi