Virksomhed

KøgeBibliotekerne består af bibliotekerne i Køge, Borup og Herfølge, hjemmesiden samt en række målrettede biblioteksbetjeningsløsninger.

KøgeBibliotekerne motiverer til at forstå, handle og mødes - på et oplyst grundlag. Udbredelsen af kultur, læring og fællesskab er kerneopgaven, som løftes gennem inspiration og udlån af litteratur, musik, film og spil – både fysisk og digitalt. Men lige så afgørende gennem mangeartede aktiviteter med forskellige grader af brugerinddragelse eller partnerskaber.

 

Ledelsen

Bibliotekschef: Jytte Dahl - telefon: 56 67 28 04 / 29 13 10 29

Biblioteksfaglig leder: René Høtbjerg Øhlenschlæger - telefon: 56 67 28 57 / 21 51 85 21

Administrationschef: Gitte Gefke Hansen - telefon: 56 67 28 16

 

 

KøgeBibliotekerne hører under Kultur- og Idrætsudvalgets ansvarsområde ledet af udvalgsformand Anders Ladegaard Bork

Biblioteksområdet indgår i Køge Kommunes kulturafdeling under kulturchef Michael Lund

Kulturafdelingen hører under Kultur- og økonomiforvaltningen ledet af direktør Lene Østergaard Lunde

 

Virksomhedsplan for 2020

KøgeBibliotekerne udfolder Køge Kommunes biblioteksstrategi.

Strategien har som vision ’Livskraft fra 0-100 år’. Det betyder, at biblioteket skal være for alle og skal klæde borgerne på til at håndtere de livssituationer og udviklingsbehov, de møder gennem livet – i alderen 0-100 år.

Strategien består også af tre indsatsområder, som alle indsatser i virksomhedsplan er knyttet op til.  

I det kommende år er der strategisk fokus på, at alle skal kunne få stimuleret sin nysgerrighed efter at vide mere, at kunne forholde kritisk, samt få mulighed for at kunne udtrykke sin egen mening til og sammen med andre.

Vi kalder det:

  • Litteratur og sprogåbner – mhp. at styrke borgernes muligheder for at få viden, inspiration og redskaber til at læse, forstå og anvende medier i bred i forstand
  • Kritisk mediebruger – mhp. at borgerne skal have mulighed for at kunne forholde sig kritisk og tage stilling til den viden, information og teknologi, som man kan møde og anvender
  • Meningsskaber – mhp. at give borgerne mulighed at deltage aktivt i den demokratiske debat ved at udtrykke sin mening – og lære hvordan. Som en del heraf sættes der bl.a. fokus på kontroversielle emner.

Disse strategiske fokus’er inddrages på tværs af indsatserne beskrevet i virksomhedsplanen og indgår i dens udformning af mål og forventede effekter.