Virksomhed

Køgebibliotekerne er opdelt i 3 afdelinger: Hovedbiblioteket i Køge, Herfølge Bibliotek og Borup Bibliotek.

Herfølge Bibliotek og Borup Bibliotek er étrumsbetjent - dvs. at betjeningsøen betjener både børn og voksne.
 

 

Ledelsen

Bibliotekschef: Jytte Dahl

Tlf. 56 67 28 04 / 29 13 10 29

Relationschef: Jesper Betak Lund

Tlf. 56 67 28 57

Administrationschef: Bettina Rasmussen

Tlf. 56 67 28 16

 

 

  • KøgeBibliotekerne hører under Kultur- og Idrætsudvalgets ansvarsområde ledet af udvalgsformand Anette Simoni
  • Biblioteksområdet indgår i Køge Kommunes kulturafdeling under kulturchef Peter Christensen
  • Kulturafdelingen hører under Fælles- og Kulturforvaltningen ledet af forvaltningschef Lene Østergaard Lunde

 

Virksomhedsplan for 2017

Virksomhedplanen er udarbejdet til intern brug i KøgeBibliotekerne. Det medfører bl.a. indforståede begreber og initialer på involverede parter. Generelt foretrækker vi at være åbne om bibliotekets udvikling. Derfor er den interne virksomhedsplan også tilgængelig på bibliotekets hjemmeside.

’Udvikling’, ’borgerdeltagelse’ og ’effektivisering’ er overskrifterne for KøgeBibliotekernes indsatser i 2017.

Udvikling er en nødvendighed for at sikre bibliotekets fortsatte relevans og eksistens.

I KøgeBibliotekerne skal vi fortsat udfolde Køge Kommunes nye biblioteksstrategi.

Strategien har som vision ’Livskraft fra 0-100 år’. Det betyder, at biblioteket skal være for alle og skal klæde borgerne på til at håndtere de livssituationer og udviklingsbehov, de møder gennem livet – i alderen 0-100 år.

Strategien består også af tre indsatsområder, som alle indsatser i virksomhedsplan er knyttet op til.