Cookie- og privatlivspolitik

Vi vil gerne tilbyde vores brugere en overskuelig og brugervenlig hjemmeside. For at sikre os, at indholdet på siden er relevant og til at finde rundt i, benytter vi os af cookies.

Cookies giver os værdifulde informationer om, hvordan vores side bliver brugt, hvilke sider der bliver set mest, hvor længe vores brugere bliver på siderne osv.
 

Anonymitet

Du er sikret anonymitet, når du besøger KøgeBibliotekernes hjemmeside. Biblioteket registrerer ikke data, der kan bruges til at identificere den enkelte brugers adfærd på vores hjemmeside.

Når du logger ind på vores hjemmeside, registrerer vi kun oplysninger om, hvilke materialer du reserverer, fornyer, afbestiller osv. Disse data bliver slettet igen 30 dage efter, at du har afleveret lånte materialer tilbage og afviklet et eventuelt mellemværende. Annullerer du en reservering, bliver disse oplysninger slettet fra vores system med det samme.
 

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg.

Cookies er ikke aktive filer; de kan altså ikke udvikle virus eller spore indhold på din computer. Det eneste, de gør, er at sende anonyme oplysninger tilbage til os om fx besøgstidspunkt, -varighed osv.
 

På denne hjemmeside bruger vi cookies til følgende formål:

  • Statistik: Vi bruger Webtrekk til at føre statistik over trafikken på siden, sådan at vi bedst muligt kan tilpasse den brugernes behov. Vi får blandt andet oplysninger om antal besøg, gennemsnitlig besøgsvarighed og færden rundt på siden.
  • Login: Når du logger ind for at se lånerstatus, reservere m.m. sættes en sessions-cookie. Denne cookie forsvinder når du lukker browseren.
     

Afvis eller slet cookies

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Det betyder blandt andet, at du ikke kan reservere materialer på vores hjemmeside.

Alle browsere tillader, at du sletter cookies enkeltvis eller alle på en gang. Hvordan du gør det, afhænger af, hvilken browser du anvender. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan du finde vejledninger i at afvise og slette cookies i forskellige browsertyper. 
 

Mapp/Webtrekk

Vi bruger Mapp/Webtrekk til at føre statistik over trafikken på hjemmesiden. Al indsamlet statistik er anonym.
 

Hvorfor informerer biblioteket om cookies?

Ifølge "Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr" BEK nr 1148 af 09/12/2011 (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139279) er alle danske hjemmesider forpligtet til at informere om, hvorvidt de anvender cookies.

Det sker, så brugeren kan beslutte, om de fortsat ønsker at besøge hjemmesiden, eller om de eventuelt ønsker at blokere for cookies.
 

Kryptering

KøgeBibliotekerne krypterer de sider, der bruges til at overføre personfølsomme data som fx dit cpr-nummer og din pinkode.

Krypteringen er certificeret af SSL og sikrer, at uvedkommende ikke kan se de oplysninger, der bliver sendt mellem dig og biblioteket via vores hjemmeside – men husk at trykke på ”Log ud” på vores hjemmeside, inden du går fra computeren, hvis du deler den med andre.
 

Brug af personoplysninger

Personoplysninger bliver på intet tidspunkt videregivet eller solgt til tredjepart, og vi indsamler ikke personoplysninger, uden du selv har givet os disse.
 

Personfølsomme data

Persondataloven definerer personoplysninger som enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil fx sige dit CPR-nummer, dine reserveringer, dine lån og dine eventuelle økonomiske mellemværender med Køgebibliotekerne.

I vores lånerregister er du registreret med navn, adresse, cpr-nummer samt eventuelt telefonnummer og email-adresse.

Hvis du sender en mail til os, bør du aldrig anføre dit cpr-nummer.

Personfølsomme data bliver behandlet fortroligt og bliver ikke videregivet til tredjemand. KøgeBibliotekernes personale har tavshedspligt, når det gælder din brug af biblioteket. Tavshedspligten omfatter både, hvad du låner, reserverer og bestiller fra andre biblioteker.

For at sikre mod misbrug er det kun dig selv, der må låne på dit eget sygesikringsbevis/lånerkort.

Vi opbevarer oplysninger om dine lån i 30 dage efter, at du har afleveret materialerne igen og et eventuelt mellemværende er blevet afviklet. Funktionen ”Andre der har lånt” på vores hjemmeside er baseret på anonymiserede data.

Det betyder bl.a., at vi ikke kan tilbyde at give vores lånere en oversigt over alle de materialer, de i tidens løb har lånt på biblioteket, selv om det er en service, der er efterspurgt af mange.

Eneste undtagelse herfra er lånere, som er tilmeldt den særlige ordning ”Bogen kommer”. Brugere af denne ordning skal skrive under på, at KøgeBibliotekerne må gemme oplysninger om, hvilke materialer de har lånt, så bibliotekarerne ikke kommer til at sende de samme bøger ud til dem flere gange.