Det gamle hus

Kirkestræde 20 i Køge er et af Danmarks ældste daterede bindingsværkshus.

I dag er huset en del af børnebiblioteket.

Ved en tilfældighed fandt man i 1888 - under 14 lag kalk - en udskåret døroverligger over hoveddøren til huset.

Den havde indskriften ANNA ANO DNI MDXXVII, der fortæller, at bygningen er opført i 1527.

Huset havde en "tvilling", der lå op til dets nordre gavl.

Tvillingehuset havde ligeledes en døroverligger med indskriften IHESVS MARIA.

Begge huse har været bygget med udlejning for øje, og der har muligvis været flere.

Våninger kaldte man disse huse.

Reddet fra nedrivning

Da det bagvedliggende alderdomshjem - nu en del af biblioteket - blev bygget i 1908, blev det af arkitekten anbefalet og af byrådet vedtaget, at Kirkestræde nr. 20 og 22 skulle nedrives.

Ved denne lejlighed gik nr. 22 tabt, men ved indgriben af Nationalmuseet - og ikke mindst Køge Museum - lykkedes det at bevare nr. 20.

Nationalmuseet påbegyndte nu en gennemgribende renovering af huset.

Da det blev bygget, havde det muligvis stråtag, men ved renoveringen var det tækket med almindelige vingeteglsten, der ved denne lejlighed blev udskiftet med de nuværende munk-og-nonne-tagsten.

Ved renoveringen forsvandt også en udbygning med halvtag på bagsiden af huset, en såkaldt lude.

Huset er opført over en dyb kælder, hvis mure er opbygget af marksten.

En endnu delvis bevaret muret trappe, som i flere århundreder har været beskyttet af den tilbyggede lude, førte fra gårdspladsen ned til den fladbuede kælderdør.

Kælderen har været mere fritliggende, men da det var almindeligt at smide skarn og affald ud på gaden, er jordsmonnet gennem årene hævet.

Visse steder i Køge er niveauforskellene mellem gadebelægningen dengang og nu på over en meter.
 

Mange forskellige beboere gennem tiden

Da der er tale om en lejevåning, har der boet mange forskellige personer i huset gennem tiderne. De fleste er omtalt i folketællingslisterne, der kan ses i kopi på Køge Byarkiv.

I 1801 boede der en pensioneret løjtnant fra et dragonregiment, der hed "Bosniakkerne". Det havde hovedkvarter i det nuværende Køge Museum, og bestod af 125 dragoner udstyret efter orientalsk mønster med turban, hvide benklæder og røde jakker. Deres bevæbning var lanser og krumsabler.
 

To voksne og 10 børn!

I våningen, der måler ca. 4 gange 5 meter, boede der i sidste halvdel af 1800-tallet en skindhandler, Peder Lorentzen, med kone og 10 børn!

I 1941 var der turistkontor, og den sidste beboer var den tidligere danske generalkonsul i Brasilien, Christian Ross Faurschou. Han boede her fra 1945 til 1958, hvorefter huset blev en del af børnebiblioteket.