Selvbetjent bibliotek

Hvis du er oprettet som låner ved KøgeBibliotekerne, kan du også benytte bibliotekerne i Køge, Borup og Herfølge i den selvbetjente åbningstid.

Det vil sige, at du - ligesom i den betjente åbningstid – kan låne og aflevere materialer. 

Du kan også bruge bibliotekets rum og faciliteter, fx sætte dig til rette i de dybe stole med en bog eller bruge bibliotekets computere, printere og wifi.

Du låser dig ind med dit sundhedskort eller lånerkort og den pinkode, som du har til KøgeBibliotekerne. 

For at benytte selvbetjent bibliotek skal man være fyldt 15 år.

Ikke indmeldt endnu?

Du kan nemt oprette dig som låner her på siden med dit MitID, hvis du er fyldt 18 år. 

Klik på 'Log ind' øverst og vælg 'Opret bruger'.

Personlig adgang

Vær opmærksom på, at adgangsmuligheden i den selvbetjente tid er personlig. Hvis du lader andre gå med, som ikke individuelt har logget sig ind, er du ansvarlig for deres handlinger i biblioteket – også efter at du selv har forladt biblioteket.

Du er velkommen til at komme i den betjente åbningstid og få demonstreret den automatiske adgangskontrol og selvbetjeningsautomaten.

Guide til brug af selvbetjent bibliotek

Sådan låser du dig ind

Icon Description

Køge Bibliotek

 • I Køge låser du dig ind ved at scanne dit lånerkort/sundhedskort ude foran de yderste indgangsdøre, som derefter åbner
 • Ved næste dør skal du scanne dit kort igen og taste din pinkode
 • Døren åbner automatisk

Borup Bibliotek og Herfølge Bibliotek

 • I Borup og Herfølge låser du dig ind ved at anbringe dit lånerkort/sundhedskort i boksen
 • Tast din PIN-kode
 • Døren åbner automatisk

Sådan låner og afleverer du

Icon Description

Ved lån eller aflevering af materialer skal du bruge selvbetjeningsautomaten.

Alle de materialer, du vil låne (bøger, tidsskrifter, film m.m.), skal registreres via automaten. 

På samme måde skal alle materialer ved aflevering registreres via automaten. På skærmen kan du, hvor du skal anbringe materialet.

Vi har så vidt muligt sat vejledninger op på relevante steder for at gøre det så nemt som muligt at betjene sig selv. 

Er der problemer, som du ikke kan løse via vejledningen ved automaten, kan du lægge en seddel.

Skriv meget gerne i notesbogen på vagtbordet, hvis du savner en vejledning eller andet i forhold til det selvbetjente bibliotek.

Du kan også bruge appen 'Biblioteket' til at låne materialer.

Guide til 'Biblioteket'-appen

Når du forlader biblioteket

Icon Description

Benyt altid automatisk døråbner, når du går ud.

Ved slutningen af selvbetjent åbningstid hører du via en højttaler en stemme, som fortæller, at biblioteket snart lukker. Du bedes da straks pakke dine ting sammen, få udlånt eventuelle materialer til hjemlån og forlade biblioteket.

Hvis du bliver på biblioteket, vil alarmen gå, og en vagt bliver tilkaldt. Dette vil blive betragtet som en alvorlig overskridelse af vores retningslinjer.

Ved strømsvigt bedes du straks forlade biblioteket. For at komme ud, skal du undtagelsesvis bruge vrideren på udgangsdøren.

Undtagelser fra tilbud i betjent åbningstid

Icon Description
 • Smartboards, infoskærme og tilsvarende elektroniske tilbud er slukket.
 • Der gøres ikke rent, ryddes op eller ryddes sne.
 • Friske aviser er ikke tilgængelige.
 • Kopimaskine, printer og kaffeautomat virker som udgangspunkt, men manglende funktionalitet er ikke tilkaldegrund og ordnes ikke før i næste betjente åbningstid. 
 • Skriv meget gerne en besked, hvis der mangler noget.

Arrangementer i selvbetjent tid

Icon Description

Bibliotekets arrangementer

Bibliotekets egne arrangementer i den selvtjente åbningstid har fortrinsret. 

Du må gerne benytte biblioteket imens, men du skal vise hensyn ved at undgå at forstyrre arrangementet. 

Ved bibliotekets betalingsarrangementer placerer man sig uden for arrangementsområdet, såfremt man ikke ønsker at deltage og dermed betale.

Vil du selv afholde et arrangement?

Du har mulighed for selv at arrangere åbne møder og gratis arrangementer i den selvbetjente åbningstid. 

Ved på forhånd at orientere bibliotekets personale i den betjente åbningstid eller pr. mail til Herfølge, Borup eller Køge med kontaktoplysninger på dig og arrangementet, kan du lukke deltagere til dit arrangement ind mod, at du har ansvaret for deres benyttelse af biblioteket. 

SMS-service

Icon Description

I sjældne tilfælde er vi nødt til at lukke biblioteket i selvbetjent tid. 

Vil du undgå at gå forgæves, kan du tilmelde dig en særlig SMS-varslingsservice.

 • Tilmeld dig servicen for Borup Bibliotek ved at sende en sms med teksten KBIB BORUP til nummeret 1910
 • Tilmeld dig servicen for Herfølge Bibliotek ved at sende en sms med teksten KBIB HERFØLGE  til nummeret 1910
 • Tilmeld dig servicen for Køge Bibliotek ved at sende en sms med teksten KBIB KOEGE til nummeret 1910
 • Tilmeld dig servicen for Rishøj Minibibliotek ved at sende en sms med teksten KBIB MINIBIB til nummeret 1910

Herefter vil du modtage en sms, hvis biblioteket er lukket indtil næste betjente åbningstid.

 

Afmelding af sms-service

Du kan altid afmelde dig vores sms-service igen. Det gør du ved at sende en sms til 1910 med teksten

 • KBIB BORUP AFMELD
 • KBIB HERFØLGE AFMELD
 • KBIB KOEGE AFMELD
 • KBIB MINIBIB AFMELD

- alt afhængig af, hvilken af vores sms-services du ønsker at afmelde.

Retningslinjer

Betingelser for adgang

Icon Description
 • "Selvbetjent bibliotek" er et supplerende tilbud til den betjente åbningstid og benyttes på eget ansvar. 
 • Der er ikke garanti for snerydning, rengøring, friske aviser m.v. i tidsrummet for "selvbetjent bibliotek".
 • Brugeren skal være registreret som låner ved KøgeBibliotekerne.
 • Brugeren skal være fyldt 15 år.
 • Den enkelte bruger skal registrere sig med sundhedskort eller lånerkort for at komme ind på biblioteket.
 • Det er ikke tilladt at lukke andre med ind på biblioteket, bortset fra egne mindreårige børn, som i givet fald ikke må efterlades alene på biblioteket. 
 • Bibliotekets anvisninger og vejledninger skal følges. Biblioteket skal bl.a. forlades inden lukketid og ved strømafbrydelse.
 • Adgang overvåges på video, som personalet efterfølgende kan følge op på.

Ved misbrug af "selvbetjent bibliotek"

Icon Description
 • Bibliotekets tolerancepolitik skal overholdes. Dvs. der skal i adfærd og handlinger udvises respekt for bibliotekets øvrige brugere, bibliotekets ejendom og bibliotekspersonalets henstillinger.
 • I tilfælde af overtrædelse af betingelserne eller tolerancepolitikken, kan den enkelte biblioteksbruger udelukkes som bruger af åbent bibliotek generelt fra KøgeBibliotekerne.
 • Grovere misbrug kan medføre politianmeldelse og / eller erstatningskrav.

Se også KøgeBibliotekernes reglement