Women's Studies International

Adgang
Kun adgang på biblioteket
Videnskabelige artikler fra internationale kønsforskningstidsskrifter.

Women’s Studies International er et stærkt værktøj til søgning i international kønsforskningslitteratur inden for især humaniora og samfundsfag.

Af basens ca. én million primært engelsksprogede referencer er ca. 10 % fuldtekst.

Du kan vælge kun at få vist fuldtekst-resultater ved at sætte flueben i "Linked Full Text" ved søgeresultatet.

En del af de resterende referencer (især tidsskriftsartiklerne) kan tilgås i fuldtekst på Det Kgl. Biblioteks betjeningssteder.

Alle referencer er udstyret med kontrollerede søgeord og abstracts, som gør det muligt at foretage meget specifikke søgninger og hurtigt afgøre relevansen af den enkelte publikation.

Kan med fordel anvendes af studerende på ungdomsuddannelser og professionshøjskoler i forbindelse med opgaveskrivning om kønsrelaterede emner.

Som supplement til databasen kan det anbefales at benytte Det Kgl. Biblioteks fagside for kønsforskning.