Bliv låner

Alle er velkomne til at bruge biblioteket, og det er nemt at blive oprettet som låner. Du kan oprette dig her på hjemmesiden, eller du kan møde op på et af bibliotekerne i Køge Kommune.

Du kan også blive meldt ind ved at henvende dig personligt på biblioteket

Vi vil også gerne hjælpe dig med at blive bruger hos os.

Du skal bare huske at tage dit sygesikringsbevis (eventuelt dit pas) med. Når du er oprettet som låner, bruger du dit sygesikringsbevis som lånerkort.

Børn og unge under 18 år kan få et lånerkort, når én af forældrene/værge har underskrevet en indmeldelsesblanket. Husk at tage sygesikringsbeviset med. Børn og unge under 14 år kan vælge mellem at benytte sygesikringsbevis eller lånerkort med selvvalgt pinkode.

Se hele reglementet

Når du er tilmeldt som låner, kan du logge ind med dit CPR-nummer/lånernummer og se dine lån, reserveringer og regninger under "Min konto", som du finder i øverste højre hjørne. Du kan også logge dig ind med dit NemID, hvis du fx har glemt din pinkode.

 

Hvis du ikke bor i Køge Kommune

Hvis du ikke har fast adresse i Køge Kommune, kan vi i visse tilfælde opkræve et depositum af dig for lån af materialer.

 

Har du ikke fast bopæl i Danmark

Hvis du ikke har fast adresse i Danmark, kan du få et lånerkort efter forevisning af gyldig billedlegitimation og adresseoplysning. Vi kan i visse tilfælde opkræve et depositum af dig for lån af materialer.

 

Lånerkort til institutioner og foreninger

Institutioner og foreninger kan få udstedt et lånerkort efter særlige regler. Institutioner og foreninger kan ikke låne spil og DVD-film.

 

Adresseændring

Husk at give os besked hurtigst muligt, hvis du får ny adresse, telefonnummer eller mailadresse.

 

Har du mistet dit lånerkort?

Mister du dit lånerkort - f.eks. ved tyveri - skal biblioteket have besked med det samme.

 

Alle regler

Du kan læse mere om lån af materialer, bødetakster og lånetider i Køgebibliotekernes reglement.