Foto: Unsplash / Alexander Grey

Du kan forny dine lån 7 dage inden afleveringsfristen hvis ...

30.10.21
... der ikke er andre, der har reserveret det materiale, du har lånt. Du kan dog ikke forny 14-dages-bøger.

Du kan tidligst forny dit lån 7 dage før afleveringsfristen. Du kan forlænge dit lån 3 gange, hvis der ikke er andre, der har reserveret materialet.

Du kan ikke forny 14-dages-bøger. 14-dages-bøger er markeret tydeligt med et klistermærke på forsiden af bogen.

 

Sådan fornyer du dine lån

  1. Log ind med dit biblioteks-login
  2. Klik på "Min konto"
  3. Klik på "Lån" eller "Overskredne lån" - vær opmærksom på, at de to lister viser forskellige materialer.
  4. Du får vist en liste over dine udlån, som er sorteret kronologisk efter afleveringsfristen.
  5. Sæt et hak ud for de materialer, som du ønsker at forny. Husk, at det ikke er muligt at forny et lån, hvis andre har reserveret det, eller hvis der er mere end 7 dage, til du skal aflevere. Du kan heller ikke forny 14-dages-bøger.
  6. Når du har sat hak ud for et materiale, bliver knappen med teksten "Forny valgte" grøn. Klik på knappen for at forny.
  7. Når fornyelsen er gennemført, vil materialet have fået en ny afleveringsdato.

Er du i tvivl om, hvorvidt det er lykkedes dig at forny et materiale, kan du se det ved at kigge på afleveringsdatoen.

 

Fornyelse af materialer som er skaffet fra et andet bibliotek

Har du lånt materialer fra et bibliotek uden for Køge Kommune, gælder der lidt andre regler for fornyelser. Som udgangspunkt vil en fornyelse altid ske med forbehold, når du forsøger at forny dit lån via hjemmesiden. Materialet vil uanset hvad stå som værende fornyet det antal dage som er muligt for materialet. Fx vil en bog stå som fornyet 31 dage.

Men det er ikke sikkert, at det långivende bibliotek får godkendt din fornyelse med det samme. Det afhænger lidt af, hvor godt vores systemer kommunikerer med hinanden. Derfor skal du holde øje med din afleveringsdato.

I nogle tilfælde er vi nødt til at forsøge at forny det lånte materiale manuelt. Kan dette ikke lade sig gøre, vil du modtage en sms eller mail, hvis du har skrevet dine kontaktoplysninger ind i din profil. Samtidig vil afleveringsdatoen blive ændret, så derfor er det vigtigt, at du holder øje med den, når du låner materialer fra andre biblioteker end KøgeBibliotekerne.