Kan du ikke komme ind?

18.09.19
Din adgang til hjemmesiden, udlånsautomater og det selvbetjente bibliotek bliver spærret, hvis du har tastet forkert pinkode 3 gange i træk.

Spærringen bliver automatisk ophævet igen efter 20 minutter. Du kan også selv fjerne spærringen ved at logge ind på vores hjemmeside med dit NemID eller ved at henvende dig personligt til personalet på biblioteket.