Ikoner til forskellige sociale medier

Kulturformidler med digitale og tekniske kompetencer

11.02.19
Vi søger en skarp formidler med indsigt i digital teknik.

KøgeBibliotekerne har strategisk fokus på læring, samskabelse og borgerinddragelse, hvor vi stræber efter at udvikle det kulturelle fundament for fællesskab og medborgerskab. Dette fundament ønsker vi at udvikle endnu tydelige med fokus på det digitaliserede samfunds muligheder og udfordringer.

Derfor skal vi nu bruge den skarpe formidler med indsigt i digitale teknik. Du ved mere end gennemsnittet om, hvordan nye medier og digital teknologi fungerer. Det ved også hvordan fællesskaber, læring og kultur fungerer. Og har du tilmed viden og evner til at bringe det formidlingsmæssigt i spil, så Køgeborgerne får handlekraft fra 0-100, så søger vi dig!

KøgeBibliotekerne prioriterer udvikling med værdi for brugerne. Det er derfor vigtigt, at du kan omsætte din faglige viden i en bred række af tilbud og aktiviteter med fokus på borgernes behov og med fokus på læring, dannelse og debat.

 


Stilling indebærer blandt andet
Være med til at konkretisere vores strategi for Biblioteket i det digitaliserede samfund

Udvikle værdiskabende formidling til børn og voksne sammen med dine kolleger, hvor du gør forrest med at bringe den nye digitale teknologis muligheder spil i borgerrettede aktiviteter på biblioteket og andre steder i Køge Kommune, hvor borgeren er

Udvikle og afvikle arrangementer, workshops, udstillinger og anden formidling sammen med borgere, kolleger og andre samarbejdspartnere

Projektledelse og koordinering af udviklingen og etablering af et Folkelab på tværs af selvstyrende grupper ved KøgeBibliotekerne

Betjening af borgerne via udlånsvagterDin profil:

 • Du har stor teknisk nysgerrighed
 • Du har blik for det digitaliserede samfunds konsekvenser - både for individet, de sociale relationer og samfundet
 • Du har erfaring med de digitale teknologier der fx bringes i spil i fablabs, ved digital makerkultur og lignende
 • Du har dokumenteret erfaring med projektledelse
 • Du er uddannet bibliotekar, cand.scient.bibl, cand.it og cand.mag. eller anden akademisk baggrund med særligt fokus på kulturformidling og digital teknologi
 • Du har pædagogiske evner og kan lære fra dig - både til borgerne og din kollegaer
 • Du kan motivere andre og lide at være i centrum
 • Du tager initiativ til og kan etablere partnerskaber med andre aktører, herunder frivillige, som du meget gerne har erfaring med
 • Du er resultat- og helhedsorienteret
 • Du reagerer positivt på det uventede og en foranderlig hverdag, hvor du er nysgerrig, pragmatisk og samarbejdsorienteret

 


Vi tilbyder:

 • ansættelse på en spændende dynamisk arbejdsplads med fokus på udvikling
 • en gruppebaseret organisation, hvor vi samarbejder på tværs
 • samarbejde med gode kollegaer, hvor godt humør, fælles ansvarlighed og gensidig respekt og professionalisme vægtes højt
 • at blive en del af den selvstyrende gruppe Medborgerskab og Læring med reference til den biblioteksfaglige leder
 • koordinerende ansvar på tværs at organisationens selvstyrende grupper

   

Generelt:

Ansøgningsfristen er 18. marts 2019. Samtaler forventes afholdt 22. marts 2019

Stilling er på 37 timer ugentligt med start 1. maj 2019. Køge Bibliotek er det primære ansættelsessted, men du vil have opgaver på tværs af vores lokationer i Køge Kommune. Du skal deltage i både aften- og lørdagsarbejde.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og Ny Løn.

Nærmere oplysning om KøgeBibliotekerne fås på www.koegebib.dk samt hos biblioteksfaglig leder René Høtbjerg Øhlenschlæger på telefon 21 51 85 21.

Skriv en ansøgning, hvori du beskriver, hvad du kan byde ind med af viden, holdninger og erfaringer i forhold til ovenstående. Send din ansøgning online. Klik på ”Søg stillingen” og vedhæft din ansøgning og dit CV.

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. Vi opfordrer derfor personer med dansk og anden etnisk baggrund at søge stillingen

Læs mere om Køge Kommune på www.koege.dk

 

Materialer