15. september – FN’s internationale dag for demokrati

Bibliotekaren anbefaler 10 faglitterære værker om demokrati.

I 2007 vedtog FN 15. september som demokratidag for at vise støtte til nye eller genopbyggede demokratier.

Vidste du at demokrati i ordets oprindelige betydning kommer fra græsk og betyder folkets herredømme, derved skal folkets mening have magt uanset et lands styreform. I Danmark blev der taget et afgørende skridt fra enevælde mod folkestyre med grundloven i 1849 og herfra gik der mange årtier med at udvikle demokratiet som vi kender det i dag.

Verden over er der stadig masser at kæmpe for og derfor er det vigtigt at markere demokratidagen.

Her kan du læse mere om FN’s standpunkter ift. demokrati: https://www.un.org/en/global-issues/democracy