Hamide anbefaler ’Kroppen taler – lær at lytte’ af Martin Bonde Mogensen og Mikael Kyneb. Bogen er udgivet på forlaget Grønningen 1.

Kroppen i faglitteraturen #2

13.02.21
Hamide anbefaler ’Kroppen taler – lær at lytte’ af Martin Bonde Mogensen og Mikael Kyneb

Bogen hjælper dig med at forstå sammenhængen mellem krop og følelsesliv.

Forfatterne Martin Bonde Mogensen og Mikael Kyneb er begge terapeuter og tager udgangspunkt i terapiformen Body All Mind, også kaldet B:A:M, som fokuserer på kroppen som helhed. B:A:M har fokus på såvel de fysiske som de psykiske spændinger, som hæmmer kroppens bevægelighed og velbefindende.

Mogensen og Kyneb skriver om, hvordan kropsterapi hjælpe læseren med, at afkode kroppens sprog og forstå, hvordan man kan opnå et liv i større harmoni. ” Du overlever selvfølgelig, selvom du bliver ’oppe i dit hoved’, og selvom du ignorerer kroppen, men som vi ser det, er der netop tale om overlevelse. Vi synes, det er bedre at leve. Og man lever først, når man lytter til sin krop.”

En velskrevet bog som trin for trin giver indsigt i, hvor forbundne kroppen og følelserne i virkeligheden er. Forfatternes brug af egne personlige historier og interessante arbejdserfaringer fra terapeutiske behandlinger beriger bogens indhold og giver en forståelse for, hvor vigtigt det er at være opmærksom på selvets behov.

Sæt dig et roligt sted, luk øjnene, og mærk, hvordan du har det. Selv så lille et tiltag på få minutter vil fremme din evne til at lytte til din krop.

Materialer