Kickstart dit barns sprog i dagligdagen- download idekataloget Ordspilopper

02.05.18
Mangler du inspiration og vejledning til sproglege der udvikler dit barns sprog? Vores nye idekatalog Ordspilopper giver dig 10 sjove lege, gode råd og ideer til hvordan I sammen kickstarter dit barns sprog.

Om projektet Familiesprog:
Idekataloget Ordspilopper er resultatet af vores erfaringer fra projektet ”Familiesprog for de 3-5-årige” som er afviklet i samskabelse med lokale familier på Køge-, Gentofte og Stevns Bibliotekerne. Projektet er udviklet med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen. Projekt Familiesprog har haft fokus på at udvikle en række anbefalinger og værktøjer, der støtter op om børns sprog i deres hverdag og hjemmemiljø.

Med vægt på leg og meddeltagelse, har vi i samskabelse med de medvirkende familier, afprøvet forskellige lege og aktiviteter, hvoraf de bedste er samlet her i idekataloget.